Excursie: duurzame energie

 

Greenport Gelderland heeft samen met LTO Projecten het project opgestart over verduurzaming van energie en het vormen van energieclusters.

 

In het kader van duurzame energie is er op 27 februari een excursie naar Baas in Ens waar een bio-WKK voor een stuk duurzame warmte zorgt. Daarna zal het tuinbouwgebied Koekoekspolder bezocht worden waar een bio-massa centrale gebouwd wordt en waar reeds 7 jaar een aardwarmtebron aan 6 tuinbouwbedrijven warmte levert. In de toekomst worden deze beide initiatieven met een centraal warmtenet aan elkaar gekoppeld. In de onderstaande bijlage treft u het uitgebreiden programma aan. 

Uitnodiging 27 februari 
Naar het overzicht