Community-bijeenkomst 'energie besparen in de glastuinbouw: verplicht, maar ook noodzakelijk!'

Op dinsdag 7 november organiseren wij een digitale community-bijeenkomst rond de Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw. 

Het thema van deze bijeenkomst is:

'Boost of blokkade in de energietransitie van de tuinbouw'  De gevolgen van fiscale maatregelen 2024 en de energiebesparingsplicht. 

De veranderingen in landelijk beleid t.b.v. energie en glastuinbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Zo valt de glastuinbouw sinds januari 2023 onder de Energiebesparingsplicht, en is in het Belastingplan 2024 een serie belastingmaatregelen specifiek voor de glastuinbouw aangekondigd. Welke zijn dit? En wat betekenen deze maatregelen voor tuinders? In dit webinar staan we allereerst stil bij de gevolgen van de fiscale maatregelen. Vervolgens zal vanuit RVO uitleg worden gegeven over de status van de Energiebesparingsplicht welke vanaf januari ook in de tuinbouw breder van toepassing zal zijn. 

Door middel van de informatie in deze bijeenkomst krijgt u in een kort tijdsbestek een goed beeld van de forse uitdagingen waar tuinbouwondernemers in uw regio komende jaren voor gesteld staan. Daarnaast bieden wij hiermee een laagdrempelige mogelijkheid om over dit onderwerp vragen te stellen en ervaringen te delen.

Via het programma Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw zet Greenports Nederland, samen met Glastuinbouw Nederland en de regionale Greenports de schouders onder de energie-verduurzaming van tuinbouwgebieden door middel van collectieve transitie- oplossingen in die gebieden.Via de community 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw' informeren we ons netwerk aan regionale en gemeentelijke contactpersonen. Kennis delen via best practices en het belichten van kansen of knelpunten in de energietransitie zijn daarbij het uitgangspunt.

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

11.00 uur

Opening, door Rob van Ruiten, procesmanager Greenports Nederland

11.05 uur

Belastingmaatregelen energie 2025, door Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland. 

11.25 uur

Energiebesparingsplicht (achtergrond, proces en stand van zaken), door Wilco Wisse van RVO  

11.50 uur

Discussie/vragen  

12.00 uur

Afsluiting

Wij nodigen betrokken medewerkers van gemeentes met glastuinbouw en deelnemers vanuit regionale Greenports uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst en om ideeen en suggesties voor onderwerpen in deze bijeenkomst bij ons aan te dragen

Namens de werkgroep Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw,

Met vriendelijke groet,

Rob van Ruiten
Procesmanager Greenports Nederland
M 06 206 011 99
Naar het overzicht
  • Home
  • Agenda
  • Community-bijeenkomst 'energie besparen in de glastuinbouw: verplicht, maar ook noodzakelijk!'