Glastuinbouwpact

In de afgelopen jaren is in het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen constructief samengewerkt aan het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief van de glastuinbouwsector. Er zijn veel activiteiten voor ondernemers georganiseerd en betrokken partijen hebben een gezamenlijke visie op de toekomst van het tuinbouwcluster ontwikkeld. Ook de komende jaren willen onderstaande partijen gezamenlijk de schouders eronder zetten:

  •  Tuinbouwbedrijfsleven
  •  Greenport Arnhem-Nijmegen
  •  Glastuinbouw Nederland
  •  Gemeente Lingewaard
  •  Gemeente Overbetuwe
  •  Provincie Gelderland
  •  Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe
  •  Plantion BV

 

Door bijvoorbeeld het organiseren van trainingen, bijeenkomsten, excursies, symposia, marketingevents, PR-activiteiten, innovaties en projecten is er in het gebied een hecht tuinbouwbusinessnetwerk ontstaan. Ook in de komende jaren zal er intensief samengewerkt worden met Greenport Gelderland en de andere tuinbouwclusters in het Rivierengebied. Neem hier een kijkje op de website van het Glastuinbouwpact 

  • Home
  • Glastuinbouwpact