HAS Hogeschool: Werk aan de wereld

Al ruim 70 jaar zijn we bij HAS Hogeschool bezig met die wereld van morgen. Lokaal en globaal. Waar ligt de ideale balans tussen mens, natuur en economie? Hoe zorgen we voor voldoende goed en gezond voedsel voor iedereen? Hoe creëren we een vitale leefomgeving?

Bij HAS Hogeschool zijn onderwijs, kennistransfer en onderzoek gericht op de dagelijkse praktijk, het echte leven. Kennis en ervaring van HAS-docenten en professionals uit het werkveld komen samen met de frisse blik van onze studenten. Zo werken we samen aan oplossingen voor kleine en grote vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving.

De wereld van de HAS is groot. in het midden staan altijd onze studenten en cursisten. Open minded, nieuwsgierig en scherp. Echte HAS’ers. Klaar om aan te pakken.

Wat doet HAS Hogeschool voor de tuinbouw?

Al jaren verzorgt de HAS opleidingen op het gebied van tuinbouw en akkerbouw. In de loop der jaren is er ook een stevig portfolio voor cursisten uit het bedrijfsleven bijgekomen. Ten slotte is (toegepast) onderzoek sterk in ontwikkeling, onder andere via lectoren en docent onderzoekers. We zetten het aanbod, en de samenwerkingsmogelijkheden die er zijn, hier op een rij.

HBO opleidingen Tuinbouw en akkerbouw, Horticulture and Business Management


In de hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw (Den Bosch) ontdekken studenten de wereld van planten, maar ook de hele keten van producent tot consument. Ze ontwikkelen technische én bedrijfskundige kennis met vakken als biologie, teelttechnieken, veredeling, bedrijfseconomie, management en marketing. 

De hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw wordt ook in het Engels aangeboden: Horticulture & Business Management (Den Bosch). 

Tijdens de opleiding Toegepaste Biologie (Den Bosch en Venlo) leren studenten meer over dieren, planten en ecologie. Studenten met de specialisatie plant voeren veel praktijk onderzoek uit. Elk blok lossen studenten problemen uit de praktijk op.

Samenwerken met HAS studenten


Wil je samenwerken met HAS studenten? Dan zijn er verschillende manieren:

 • Stages

Er zijn verschillende soorten stages: oriëntatiestage of een binnenlandse of buitenlandse projectstage. Tijdens een oriëntatiestage lopen en kijken studenten mee, tijdens de projectstage voeren ze daarbij een zelfstandige verdiepende opdracht uit. Meer informatie: 

 • Afstudeeropdracht (Bedrijfsopdracht of kort: BO)
  Onder begeleiding van een projectleider (een docent of adviseur van HAS Hogeschool) analyseren de afstuderende HAS’ers een vraagstuk en dragen oplossingen aan. Als opdrachtgever investeer je in een projectresultaat en de daarvoor benodigde expertise en tijd van deskundigen. Meer informatie klik hier

 • Andere samenwerkingsmogelijkheden
  Naast stages en afstudeerprojecten, zijn er nog tal van mogelijkheden om met HAS studenten in aanraking te komen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Excursie
  Studenten bezoeken jouw bedrijf ter oriëntatie of in het kader van een teeltproject of bedrijfsanalyse.
 • Gastles/presentatie
  Om jouw bedrijf bekender te maken bij HAS’ers, kun je ook aanbieden een gastles of presentatie te verzorgen voor HAS studenten of docenten.
 • Kort onderwijs of onderzoeksproject
  Studenten in het tweede jaar Toegepaste Biologie doen het hele jaar onderzoek op de HAS. In het 4de jaar doen zowel TA als TB-studenten nog een onderwijsproject (als voorbereiding op afstudeeropdracht) onder dezelfde voorwaarden. Projectgroepen bestaan uit 4-8 studenten.

Zie ook https://www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden

Opleidingen voor professionals in de tuinbouwsector


Ben je werkzaam in de tuinbouwsector en wil je je kennis bijspijkeren, verdiepen of verbreden? Ook daarvoor kun je bij HAS Hogeschool terecht. We hebben een breed aanbod van cursussen voor professionals o.a. op het gebied van plantenveredeling, plantenfysiologie, water, bodem en bemesting. Maar ook over actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van vertical farming, telen met licht of hydroponics hebben wij cursussen. Online, fysiek en altijd in relatie tot jouw eigen werksituatie. Bekijk het hele aanbod op: https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen

InCompany trajecten

Heb je samen met andere collega’s in jouw bedrijf dezelfde leervraag? Moet jouw afdeling of team worden bijgeschoold op een specifiek onderwerp? Voldoen bestaande cursussen nèt niet aan jouw kennisbehoefte? Dan zijn onze Incompany trainingen of maatwerktrajecten de oplossing.

Heb je belangstelling voor een maatwerk traject van de HAS? Bekijk de mogelijkheden hier 

Onderzoek: lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector. Lectoraten die veel werken voor de tuin (en akkerbouw) sector zijn:

Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovaties in de high-tech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Meer informatie

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Dit lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Meer informatie