Plantion

Historie
Plantion is per 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van Bloemenveiling Oost Nederland te Bemmel en Veiling Vleuten (inclusief Groencentrum Horta) te Utrecht. Deze fusie vond plaats in het licht van de schaalvergroting en internationalisering van de sierteeltsector.

Vanuit de toenmalige Bloemenveiling Oost Nederland is er een (historische) band opgebouwd met het tuinbouwgebied Greenport Arnhem-Nijmegen.

Marktplaats Plantion
Plantion is een gespecialiseerde marktplaats in bloemen en planten. Aanvoerders voeren in Ede hun producten aan. Door middel van een dagelijkse klokveiling, door bemiddeling en een groencentrum worden deze producten verhandeld naar bloemisten en groothandelaren.
Deze klanten kunnen op dezelfde locatie tevens terecht bij het bemiddelingsbureau, Groencentrum Plantion (groothandel in boomkwekerijproducten) en Groothandelscentrum Plantion (bloemen, planten en bloemisterijartikelen). 

Plantion beoogt een sterke regionale marktpositie, met een dagelijks breed assortiment aan bloemen, planten en aanverwante producten en een snelle en fijnmazige distributie. Ook wil Plantion stappen zetten in het verder ontwikkelen van toegesneden verkoopvormen en dienstverlening. Hierdoor wil Plantion aanvoerders en kopers een serieus alternatief in de regio bieden.
Plantion voegt aldus vanuit een centraal gelegen, state-of-the-art marktplaatscomplex kennis en waarde toe door een persoonlijke benadering, kwaliteitsbewaking, kennisuitwisseling, promotionele ondersteuning en uitgebreide logistieke dienstverlening op maat. Dit maakt Plantion tot de meest vooruitstrevende, moderne en complete (one-stop-shopping) marktplaats ter wereld.

Greenport Arnhem-Nijmegen
Voor Plantion is het productiegebied dat valt onder Greenport Arnhem-Nijmegen van groot belang. Meer nog dan in het verleden zal samenwerking nodig zijn. Greenport Arnhem-Nijmegen is hier een belangrijke speler in. Plantion ondersteunt het Greenport dan ook van harte.

Plantion