Van Hall Larensteijn

Wat doet Hogeschool Van Hall Larenstein voor de tuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen?

Next Garden: want er is geen planeet B

Glastuinders merken een toenemende vraag van de maatschappij naar betaalbare duurzaam geproduceerd voedsel, bloemen en potplanten. De overheid ondersteunt die behoefte naar duurzame producten met wetten, zoals de energieagenda.Deze transitie naar duurzame tuinbouwproductiesystemen is een hele uitdaging voor de sector. Eénvan de belangrijkste eisen is het verminderen van het energie- en gasverbruik in de glastuinbouw drastisch. De glastuinbouw moet een klimaat neutrale sector worden. Bovendien vraagt de consument om producten die geen impact hebben op het milieu en moet ook het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen veranderen. Naast productie-uitdagingen zijn er ook nieuwe duurzame businessmodellen met bijbehorende marketingstrategieën nodig om aan deze nieuwe vraag te kunnen voldoen.

Duurzaam worden vraagt om samenwerking

Hogeschool Van Hall Larenstein is de afgelopen vier jaar op rij uitgeroepen tot meest duurzame hogeschool van Nederland.Niet voor niks, want duurzaamheid staat al jaren centraal in het onderwijs en onderzoek van de hogeschool. Met stakeholders uit het bedrijfsleven en de overheid bevorderen zij een omgeving van samenwerking en wederzijds voordelige partnerschappen. Ook in de tuinbouwsector. 

Het Nieuwe Telen en waterlinzen

Eerdere projecten laten zien dat de samenwerking loont. Zo zien we in een onderzoekvan één onze studenten dat, ondanks de terughoudendheid op sectorniveau, de implementatie van 'het Nieuwe Telen' op glastuinbouwbedrijven haalbaar is. Telers moeten gaan werken aan duurzame productietechnieken. Er is immers geen planeet B.Uit een anderprojectblijkt dat waterlinzen(eendenkroos)het potentieel hebben om de broodnodige lokaal geproduceerde eiwitten te leveren. De waterlinzen zijn een duurzamere eiwitbron voor dier- en mensvoeding. Uit het onderzoek komt naar voren dat alles valt of staat met de gekozen verkooproute in het bedrijfsmodel.

Projecten, studentenjobs en stages zorgen voor verbinding met het werkveld

De voorbeelden benadrukken de noodzaak van samenwerking tussen boeren, overheid en onderwijs. Hogeschool Van Hall Larenstein werkt samen met een aantal boeren, boerenorganisaties en provinciale overheden aan projecten, studentenjobs, stages en opdrachten van verschillende stakeholders in de regio. Projecten en samenwerkingen vinden plaats in allerlei vormen en bevatten de volgende onderwerpen:haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe businessmodellen en innovaties, marktonderzoek, waardeketenanalyse, projectplanning, kwaliteits- en post-harvest management, logistiek en duurzaamheids- en veiligheidsanalyses.

Op dit moment richt Van Hall Larenstein zich op het kassenclusterNEXT Gardenin de regio Arnhem-Nijmegen. HVHL gaat een lange termijn relatie aan met de regio. Met praktijkgericht onderzoek kunnen we ondernemers ondersteunen bij vragen op bovengenoemde thema’s. We leiden studenten op, die door praktijkopdrachten geïnteresseerd en enthousiast worden voor een baan in de tuinbouw. Via onze internationale studenten dragen we bij aan internationale kansen voor bedrijven en versterking van de exportpositie van de Nederlandse tuinbouwsector. Het meetingpoint Greenport Arnhem-Nijmegen fungeert als een digitaal contactpunt en met NextGarden werken we ook aan een fysiek ontmoetingspunt.


Studenten binden hun komkommers die zijn geteeld voor de schoolkantine en lokale inkopers. De komkommers worden geteeld in het kader van de minor Duurzaam ondernemen.

Dus als u vragen of een mogelijke opdracht heeft of meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met Daniel Magwegme viadaniel.magwegme@hvhl.nl of Rik Eweg via rik.eweg@hvh.nl.