Cursus Bemesting “in potgrond geteelde gewassen”

Pot- en perkplanten maar ook vaste planten en boomkwekerijgewassen hebben één overeenkomst met elkaar: ze worden allemaal in potgrond geteeld.
De bemesting van deze gewassen is één van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering, omdat het zo “ongrijpbaar” lijkt.
Iedere teler weet dat een verkeerde bemesting verstrekkende gevolgen kan hebben op: kleur van het gewas, lengtegroei, kwaliteit, gebrek – of overmaatverschijnselen, etc. Daarnaast zien we steeds meer telers de stap maken naar:
- een meer gerichte sturing in bemesting met A en B bakken en/of enkelvoudige meststoffen
- of overstappen van grondteelten naar substraatteelten

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen én om uw teelt verder te optimaliseren, organiseert AgraVisi de Bemestingscursus “in potgrond geteelde
gewassen”

Doelgroep:
Telers met ervaring, die diepgang zoeken in bemesting voor:

- Pot- en perkplanten
- Vaste planten in pot
- Boomkwekerijgewassen in pot

De cursusleiders bij deze cursus zijn:
- Wim Voogt (bemestingsdeskundige van WUR Glastuinbouw)
- Bonte de Jong (adviseur Fytoconsult)
- Hans Verhagen (onderzoeker RHP)
- Geerten van der Lugt (adviseur gewas, water en bemesting)

We denken dat op deze manier een uniek aanbod tot stand is gekomen, waarmee u zich als teler in korte tijd diepgaand kunt laten informeren over de laatste stand van kennis en techniek op dit terrein en dit direct kunt bespreken met uw vakgenoten, onderzoekers en teeltbegeleiders.

Het is de bedoeling dat de cursus wordt gegeven op maandag 7, 14 en 21 februari ‘22 van 14.30- 21.00 uur in Ochten.
De eerste keer starten we om 14.00 zodat u nader kennis kunt maken met uw collega’s. Tijdens de maaltijden is er ruimschoots gelegenheid om elkaar ook informeel te spreken. Vooraf aan bijeenkomst 2 en 3 vindt een excursie plaats bij één van de deelnemende bedrijven
Zie deze bladzijde voor een gedetailleerd programma van de cursus. U vindt hier ook nadere informatie over de kosten van de cursus en hoe u kunt inschrijven.

 
Naar het overzicht
  • Home
  • Agenda
  • Cursus Bemesting “in potgrond geteelde gewassen”