Cursus Virusoverdracht en bedrijfshygiëne in de glastuinbouw

Greenport Arnhem-Nijmegen organiseert i.s.m. AgraVisi een thema avond over Virusoverdracht en bedrijfshygiëne in de glastuinbouw.

Inhoud
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- hoe vindt virusoverdracht plaats in de praktijk
- wat kunnen we doen om dat te voorkomen
- wat is goede bedrijfshygiëne (werkbare situatie en toch goede garantie dat aantastingen geweerd worden. Aan de hand van de inbreng door deelnemers proberen we een beeld te geven van een goedwerkende bedrijfshygiëne in een werkbare situatie voor iedereen.

Werkwijze
Er wordt door de docent een presentatie gegeven waarbij steeds wordt ingegaan op de vragen en discussies uit de zaal. Door discussie worden de cursisten gestimuleerd om hun ervaringen te delen op het gebied van actuele ziekten en plagen met hun bestrijding. Men krijgt een hand-out met een opdracht die men individueel moet maken en er worden internet sites bezocht. De docente is Floor van den Oever, docente Integrated Pest Management en plant pathogenen

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en werknemers binnen de gesloten teelt en interesse hebben in bovenstaande materie en/of een
punt wil halen voor licentieverlenging onderdeel Teelt.

Datum en –tijd
woensdag 15 maart 2023 van 19.00-22.00 uur

Locatie

Mea Vota, Boskoop Glorie 33 Huissen

Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers, op volgorde van aanmelding

Opmerking
Voor de kosten van licentieverlenging (á € 25,00 p.p.) ontvangt men een factuur van AgraVisi
Bij opgave ontvangt u een formulier dat voorafgaande aan de training ingevuld moet worden met uw gegevens. Dit in verband met de verlening van uw licentie. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan Radboud Vorage r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl 




Naar het overzicht
  • Home
  • Agenda
  • Cursus Virusoverdracht en bedrijfshygiëne in de glastuinbouw