Uitnodiging: Informatiebijeenkomst met betrekking tot het regeerakkoord voor het tuinbouwnetwerk

Op 29 maart vindt de informatiebijeenkomst plaats met betrekking tot het regeerakkoord tuinbouw “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, van het kabinet Rutte 4.

Dat akkoord zet stevig in op verdere verduurzaming van de land- en tuinbouwsector.  Het bestaande beleid wordt gecontinueerd en onderwijl worden er ook hogere ambities geformuleerd. Verder lezen we dat door de nationale overheid een helpende hand wordt uitgestoken om de ondernemingen, gebiedsprocessen en marktvraagstukken te ondersteunen.  In de meeting van 29 maart van 16:30 - 17.30 uur staat dit onderwerp centraal. Namens de gemeente Lingewaard is Jurgen ten Brink als spreker aanwezig. Onderstaand de agenda van de bijeenkomst. 

Agenda

 • Opening door Adri Bom-Lemstra ( voorzitter Greenports Nederland)
 • Ter inspiratie, 2 sprekende voorbeelden uit de greenports,  tuinbouwgebied Alton (Dave Vlaming Greenport Nood Holland Noord) en  tuinbouwgebied Next Garden (Jurgen ten Brink  (Greenport Gelderland,  Gemeente Lingewaard))
 • Verbinden van de initiatieven met de nationale akkoorden door Floris Leijdekkers (LNV)
 • Ondersteuning aan de regio’s van uit de landelijke tafels van GPNL door Hans van de Berg ( projecteider Gebiedsaanpak Duurzame Glastuinbouw) en Arjan van Velden ( projectleider Tafel Ruimtelijke Inrichting)
 • Vragen
 • Samenvatting en Afsluiting

  Deelnemen aan de bijeenkomst? Neem contact op met rutger.lommerse@greenports-nederland.nl

   
Naar het overzicht
 • Home
 • Agenda
 • Uitnodiging: Informatiebijeenkomst met betrekking tot het regeerakkoord voor het tuinbouwnetwerk