WEBINAR - Inzicht in aantal internationale werknemers

Onderzoek geeft aan: snelheid maken met huisvesting internationale werknemers is een must. 

Het is een bekend gegeven. Internationale werknemers zijn onmisbaar geworden voor de Nederlandse economie. Het aantal werknemers uit deze doelgroep groeit
nog steeds en dat brengt een uitdagende huisvestingsopgave met zich mee. Om te bepalen hoe groot die opgave is en hoe hij zich in de toekomst ontwikkelt,
heeft Greenports Nederland onderzoeksbureau Decisio opdracht gegeven om inzicht te geven in deze doelgroep. Hoeveel internationale werknemers zijn er in
Nederland? Uit welk land komen ze, in welke sector zijn zij werkzaam, waar staan zij ingeschreven, hoe lang blijven ze in Nederland, hoe oud zijn ze enzovoorts.

Presentatie onderzoeksresultaten
Op al deze vragen geeft Greenports Nederland tijdens dit webinar het antwoord. Decisio presenteert de resultaten van het betreffende onderzoek op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Daarnaast laten we een aantal inspirerende voorbeelden van huisvesting zien.

Paneldiscussie huisvestingsvraagstuk
Aansluitend bespreekt gespreksleider Kirsten Paulus tijdens een interactieve sessie met Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland en Glastuinbouw
Neder-land), Gerard Mostert (bestuurlijke woordvoerder werktafel internationale werknemers van Greenports Nederland) en Eric Douma (voorzitter LTO
Commissie On-dernemerschap en Onderwijs) wat de implicaties van de resultaten zijn en wat er voor nodig is om versnelling te realiseren in het creëren van
huisvesting voor inter-nationale werknemers. Ook de deelnemers krijgen de mogelijkheid via een livechat en Mentimeter vragen te stellen en/of te reageren op stellingen.

Meer weten? Bekijk hier de uitnodiging en het programma. 
Naar het overzicht
  • Home
  • Agenda
  • WEBINAR - Inzicht in aantal internationale werknemers