LED-verlichting, nog een wereld te ontdekken!

Volgens René Corsten van Delphy staan we nog aan het begin van de ontdekkingstocht over de mogelijkheden van LED-verlichting in de tuinbouw. In een aantal ‘grotere’ gewasgroepen is al behoorlijk wat kennis over de toepassing van LED opgedaan, echter voor ‘kleinere’ plantensoorten, zoals Bouvardia is er nog veel te ontdekken. Een van die ‘ontdekkers’ is Clemens Borgijink, die momenteel een hybride combinatie van LED en SON-T in zijn Bouvardia’s beproeft.

De door Greenport Arnhem-Nijmegen georganiseerde excursie trok veel geïnteresseerde kwekers naar de Bouvardia tuin in Groessen. Op het programma stond een lezing van René Corsten over de effecten van LED-verlichting op de fysiologie van de plant. Maar eerst was het woord aan Stefan Hendriks van Signify. Stefan stond uitgebreid stil bij de samenstelling van licht en de invloed van de sterkte van licht. Ook gaf hij duidelijk aan welk deel van het elektraverbruik van lampen in daadwerkelijk licht en welk deel in warmte omgezet wordt. Bij LED is het energiegebruik veel gunstiger dan bij SON-T lampen. Hij verplaatste zich in hoe een plant licht ‘ziet’ en ‘voelt’. Om succesvol LED-licht toe te passen is kennis van planteigenschappen onontbeerlijk. Nu worden er door Signify per plantensoort reeds specifieke LED-armaturen ontwikkeld en een bijpassende ‘receptuur’ voor de optimale lichtsamenstelling en belichtingsduur.

René Corsten ging nog een stapje verder. Hij analyseerde delen van het lichtspectrum en hoe deze specifieke planteigenschappen beïnvloeden. Licht kan er voor zorgen dat een plant sneller groeit of meer strekking van het gewas geeft. Ook is het van invloed op de vegetatieve en generatieve groei van de plant en op de assimilatenbalans. Als of dat nog niet complex genoeg was ging Stefan Hendriks in op fytochroom-balans van de plant; zeg maar de biologische klok van een plant. Hoe meer proeven in laboratoria en in de praktijk uitgevoerd worden, hoe meer kennis er komt en hoe beter de ‘biologische klok’ van planten begrepen wordt.

Het was tijd om naar de Bouvardia’s van Clemens Borgijink te gaan kijken. De eerste indruk was zeer positief. De Bouvadia’s die een hybride belichting hadden ontvangen stonden er zeer goed bij. Zowel steel, blad als bloem waren stevig en ook was de afrijping in het gewas uniform. Volgende week worden de Bouvardia’s geoogst en gaat Borgijink het aantal stelen per m² tellen en de uiteindelijke kwaliteit bepalen. Enkele dagen later zijn zijn bloemen dan op de markt beschikbaar en staan Borgijink’s Bouvardia’s bij de consument in een bouquet te stralen. De hoogste kwaliteit Bouvardia’s; daar gaat Borgijink met zijn hybride-verlichting voor!

Naar het overzicht