24 telers aan de slag met geïntegreerde gewasbescherming

Doordat er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, is het steeds belangrijker om alle beschikbare technieken zo slim mogelijk in te zetten. Door bijvoorbeeld te beginnen met een schone kas, virusvrij uitgangsmateriaal, de kas zoveel mogelijk gesloten te houden tijdens de teelt en intensief het gewas te controleren kan slimmer en met minder gewasbeschermingsmiddelen een goed gewas gerealiseerd worden. Margareth van der Horst van Plant Care Education, samen met Paul Bakker van AgraVisi, gaven een interactieve training aan 24 kwekers hoe je een succesvol stappenplan maakt.


Op 11 maart liep de kantine bij Royal Berry aardig vol met kwekers uit de regio Arnhem-Nijmegen. Allemaal waren ze gekomen naar de training om meer te leren over hoe ze succesvoller kunnen om gaan met het bestrijden van plantenziekten, lastige insecten en onkruid. Snel bleek dat er heel wat ‘pesten’ zijn die de kwekers in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Na een korte inventarisatie stond de flip-over vol met namen zoals: Dopluis, Meeldauw, Trips, Spint, Witte Vlieg, Rupsen, Cicade, Fusarium, Wortelrot, Taxus Kever en ‘last but not least’ de Suzuki Vlieg.


Stap voor Stap nam Margareth de kwekers mee om een eigen stappenplan te maken voor geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij vroeg Margareth speciaal aandacht voor het goed schoonmaken van de kwekerij aan het begin van iedere nieuwe teelt en het controleren van de zaden, bollen en kiemplanten op aanwezigheid van ziekten en insecten. Bedrijfshygiëne is een essentieel onderdeel van een succesvol stappenplan. Vervolgens moet insleep van ziekten zoveel mogelijk voorkomen worden, dus deuren zoveel mogelijk dicht houden. Tenslotte moet een teler een plan klaar hebben liggen als hij toch een virus of schadelijke insecten ontdekt in zijn teelt. Gericht maatregelen nemen; op de juiste plek en niet te veel en ook zeker niet te weinig.


Aan het eind van de avond hadden de deelnemers de stappen doorlopen om een goed en geïntegreerd plan te maken. Bovendien hadden ze veel ervaringen met collega kwekers kunnen uitwisselen. Tenslotte gaf Margareth nog een aantal praktische tips mee, waarmee de kwekers morgen al aan de slag kunnen.

Naar het overzicht