Brug tussen onderwijs en tuinbouw praktijk

Op 30 juni was het dan zover; het eerste webinar over kansen voor meer samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven en onderwijsinstellingen werd gelanceerd. Het spits werd afgebeten door Rik Eweg, lector bij Van Hall Larenstein, Rick Gerichhausen tuinder in Huissen en Erik Janssen docent bij de HAS Den Bosch. De drie heren gingen in gesprek over de ervaringen en mogelijkheden om studenten meer te betrekken bij stages en onderzoeken bij bedrijven in de tuinbouwketen.

Van Hall Larenstein heeft ca 4.250 studenten en 500 medewerkers die dagelijks bezig zijn met agribusiness, tuin & akkerbouw en milieukunde. Allemaal onderwerpen die voor tuinbouwbedrijven van groot belang zijn. Tijdens afstudeeropdrachten en stages werken studenten bijvoorbeeld aan zaken zoals: innovaties, marktonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken, duurzaamheid, kwaliteitsmanagement, logistiek en voedselveiligheid. Volgens Eweg heeft dat meer dan genoeg raakvlakken met de tuinbouwpraktijk. Dus samenwerking biedt zowel meerwaarde voor zowel bedrijven als studenten.

Rick Gerichhausen ging uitgebreid in op zijn positieve ervaringen met het samenwerken met studenten. Door een onderzoek van studenten kan Rick nu een investeringsbeslissing nemen op het gebied van LED-verlichting voor zijn Fresia’s. Erik Janssen benadrukte de waarde van studenten in allerlei praktijksituaties. Hij gaf diverse voorbeelden van succesvolle onderzoeken door studenten, waaronder een onderzoek naar de haalbaarheid van de teelt van Kurkuma in Nederlandse kassen.

Aan het einde van de avond besloten de aanwezige partijen tot het starten van een ‘Meeting-point’ om de samenwerking tussen scholen en praktijk te intensiveren. Dit Meeting-point heeft een start gekregen op de site van de tuinbouworganisatie Greenport Arnhem-Nijmegen. Op deze site, https://www.greenportarnhemnijmegen.nl/meeting-point is meer informatie te vinden voor bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen. Heeft dit uw interesse dan kunt u ook op deze site het webinar terugkijken met Rik, Rick en Erik. https://www.greenportarnhemnijmegen.nl/meeting-point/actueel.

Naar het overzicht