Coaches voor agrarische ondernemers in Overbetuwe

In zomer van 2022 boden een grote groep Overbetuwse boeren een symbolische sleutel aan, aan het gemeente bestuur. Ze maakten zich ernstige zorgen over de toekomst van het platteland in hun gemeente en de stikstofplannen van het kabinet. Met die sleutel nodigde de agrarische ondernemers de burgemeester en de rest van de lokale politici dan ook nadrukkelijk uit, om bij de bedrijven in de gemeente op bezoek te komen, en daar kennis te nemen van hun zorgen. Ze vroegen de gemeente Overbetuwe om samen met de sector, op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen die de agrarische bedrijven ervaren. 

De gemeente Overbetuwe pakte die handreiking op, en organiseerde dat alle agrarische ondernemers (ook tuinbouwondernemers) een gesprek kunnen hebben met onafhankelijke agrarische coaches. In die gesprekken kunnen alle zaken op tafel komen die spelen op de bedrijven, en die het perspectief voor de agrarische sector beperken. De coaches werden op een startbijeenkomst op 21 september 2023 in Heteren voorgesteld. Na een inleiding door wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder konden de aanwezige ondernemers alvast kennismaken met de vier coaches.

De vier coaches (zie bijlage voor meer informatie) zullen uiteindelijk de gesprekken die ze voeren samenvatten in een verslag over de zaken die spelen in de agrarische sector in Overbetuwe. Dit is anoniem, niemand is herkenbaar. De wethouder gaf aan dat de gemeente Overbetuwe de aanbevelingen en inzichten uit het verslag zal gebruiken om te kijken wat de sector nodig heeft. Zo kan Overbetuwe passend beleid maken en de dienstverlening naar de agrarische sector verbeteren. Het is de verwachting dat het verslag van de coaches in januari 2024 klaar is. De resultaten zullen met de ondernemers besproken worden, voordat het naar de gemeenteraad gaat.

Bent u agrarische ondernemer in Overbetuwe en vóór 15 november nog niet benaderd en wilt u graag met een van de coaches in gesprek, neem dan contact op met Monique te Kiefte (coach) door te mailen naar monique@boerenentuindersoverbetuwe.nl

Voor meer informatie: https://www.overbetuwe.nl/boerenentuindersaanhetwoord

 

Naar het overzicht