Crisis coaching voorziet in een grote behoefte

In mei 2020, midden in de Corona crisis, organiseerde Greenport Gelderland de regeling ‘crisis coach’. Deze regeling biedt ondernemers in de tuinbouwsector de mogelijkheid om zelf een ‘crisis coach’ te zoeken, die het bedrijf ondersteunt om sterker uit de crisis te komen. Inmiddels maken ca. 80 bedrijven gebruik van deze mogelijkheid. Zij hebben een zelf coach gezocht, de benodigde formulieren ingediend en per ommegaande € 1.500,- subsidie ontvangen, om daarmee de coach te kunnen betalen. Ondernemers dienen zelf een bijdrage van minimaal € 500,- te doen.

Inmiddels zijn we een kwartaal verder en ziet de wereld voor de meeste ondernemers er weer wat beter uit. Voor de meeste bedrijven geldt dat ze, na een eerste schrik, zich toch behoorlijk goed door deze moeilijke tijd heen geworsteld hebben. Er is een aantal bedrijven die toch behoorlijk geraakt zijn. Bijvoorbeeld bedrijven die net de top van hun productie in de slechtste periode hadden. De crisisperiode heeft bijna alle ondernemers aan het denken gezet, en coaching helpt daarbij om gestructureerd over toekomstige vraagstukken na te denken.

Voor veel bedrijven geldt dat de crisis als een soort wake-up call heeft gewerkt. Zo zijn er bedrijven die coaching gebruiken om de kwetsbaarheden in hun bedrijf door te nemen, maar er wordt ook gekeken naar alternatieven in de productie, de afzet, het personeel en/of financiële structuur van het bedrijf. De afgelopen maanden hebben de coaches de bedrijven voornamelijk bijgestaan bij het nadenken over de korte termijn financiële vraagstukken. De komende maanden zal er in de coaching meer tijd besteed worden aan langere termijn vraagstukken zoals duurzamer produceren, goede en evenwichtige product/markt combi’s die het bedrijf minder kwetsbaar maken als een afzetkanaal weg valt en investeren in goed personeelsbeleid. Uiteindelijk is het de ondernemer met zijn team die het bedrijf maken of breken. Ook op personeelsvlak is gebleken dat sommige bedrijven nog kwetsbaar zijn.

De meeste coachingstrajecten lopen door tot en met dit najaar. Bedrijven die subsidie hebben ontvangen maken aan het eind van de coachingsperiode een bedrijfsontwikkelplan waarin ze bijvoorbeeld beschrijven hoe ze hun bedrijf weerbaarder maken tegen een mogelijke crises of waarin ze nieuwe strategische keuzes maken.

De regeling crisis coaching is nog niet gesloten. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen zich met hun coach melden via http://www.greenportgelderland.nl/leren+en+innoveren/ondersteuning+bij+crisismanagement . Dit kan tot eind van dit jaar, zolang het beschikbare budget dat mogelijk maakt.

Voor meer informatie over de regeling ‘crisis coach’ kunt u contact opnemen met:

Erik Kaemingk

talent@greenportgelderland.nl

0637433276

Naar het overzicht