De 25ste cursus ‘Het Nieuwe Telen voor niet-telers’ in Huissen afgerond

Afgelopen juni volgde de 25ste groep ‘niet-telers’ bij MeaVota in Huissen met succes de cursus ‘Het Nieuwe telen (HNT)’ van Kas als Energiebron. Accountmanagers van Grodan Teeltoplossingen, salesmanager van ITB Climate Klimaatbeheersingsystemen en adviseur Schoenmakers Advies en Training waren de deelnemers. Ook voor toeleveranciers van de tuinbouw is het belangrijk te begrijpen hoe HNT in zijn werk gaat.

De focus van deze cursus richt zich op de hoofdlijnen van HNT in kassen, het balans denken en eerst begrijpen, dan handelen. Niet telers, zoals kassenbouwers, installateurs en systeemleveranciers worden regelmatig geconfronteerd met opdrachtgevers die verwachten dat zij ook begrijpen wat

HNT is, en dat het niet per definitie om grote investeringen hoeft te gaan. HNT is juist gericht op het telen van weerbare en productieve gewassen. Hiervoor is inderdaad een investering nodig, maar dan vooral op het gebied van kennis van de natuurkundige en fysiologische processen in de kas en van het gewas. De praktijk wijst uit dat HNT naast een weerbaar gewas ook meehelpt aan het bereiken van de doelen zoals; een hoger rendement, een verlaging van de energiebehoefte van de kas en bijvoorbeeld een significante reductie van ziekte- en plaag ontwikkeling en daarmee een besparing op de kosten, een vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en het optimaliseren van de voedselveiligheid.

Het viel de deelnemers op dat HNT een totaal andere manier is van denken én dat het implementeren van HNT draait om het begrijpen van de processen in en rond de plant én de kas.

In de evaluatie schreef één van de deelnemers:  

Wanneer ik over de vloer kom bij tuinders vind ik het leuk om over het kasklimaat te sparren. Wanneer je iets kan toepassen wat je hebt meegenomen vanuit HNT en hierover van gedachten kan wisselen met de tuinder zijn ze hier meestal content mee. Een specifieke tuinder waar ik kom maakt gebruik van de principes van HNT. Hij is bijvoorbeeld erg bezig met het schermen, hij heeft tevens ook een pyrgeometer boven zijn scherm. Naar zijn zeggen kijkt hij er iedere dag naar en vertrouwt hij deze meter inmiddels volledig. Maar ook; ‘Mede door deze cursus te volgen kan ik de principes delen met mijn collega’s. Dát vind ik de meerwaarde van HNT’.

Na de zomervakantie start Kas als Energiebron weer met het verzorgen van cursussen HNT voor diverse doelgroepen. Het cursusaanbod vind u op: Cursusaanbod: Kas als Energiebron

 

Namens Kas als Energiebron,

Marc van Stokkum

Van Stokkum T&C Doornenburg

Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • De 25ste cursus ‘Het Nieuwe Telen voor niet-telers’ in Huissen afgerond