Drijvend zonnepark in tuinbouwgebied nadert voltooiing

Onder leiding van de coöperatie Lingewaard Energie wordt door Tenten Solar Zonnepanelen een uniek drijvend zonnepark aangelegd. De afgelopen weken is de bekabeling, die de verbinding vormt tussen de transformator en de (stroom-) verdeelkasten, aangelegd en is er een groot aantal van de drijvende zonnepanelen te water gelaten. Op dit moment drijven er ruim 2300 zonnepanelen in de gietwaterplas van NextGarden (voormalig tuinbouwgebied Bergerden). 

Een bijzonder moment was ook het plaatsen van de transformator. Het in de buurt gevestigde kraanbedrijf Wido werd ingeschakeld om op spectaculaire wijze de transformator met behuizing in één keer op de aanwezige fundering te plaatsen. Het totaalgewicht bedraagt maar liefst 14 ton(!). 
Via deze transformator zal straks de zonnestroom op het openbare net worden gezet.

De projectgroep was zeer verheugd met de hoge opkomst tijdens de georganiseerde bouwplaats-bezoeken voor de crowdfunders. De financiering van het zonnepark is immers mede mogelijk gemaakt door een grote groep crowdfunders uit de regio. De bezoekers waren onder de indruk van de omvang van het project en de hoeveelheid werk die benodigd is om een dergelijk project te realiseren.

Elke dag wordt het zonnepark een stukje groter. Voor het projectteam verschuiven hiermee de activiteiten naar toezicht en het ontvangen van bezoekers op locatie. Het is mogelijk om de vorderingen van de werkzaamheden te bekijken. Dat kan vanaf de weg, echter als u de bouwplaats wilt bezoeken moet u dit op voorhand kenbaar maken bij het projectteam. Het betreft een bouwterrein waar veiligheidsregels gelden en dat niet vrij toegankelijk is.

Voor meer achtergrondinformatie zie ook de projectsite: www.drijvendzonneparklingewaard.nl.

 

Naar het overzicht