Een brug tussen glastuinbouw en consument

Op 12 december jl. vond bij Mea Vota in Huissen een brainstorm sessie plaats, met als thema ‘Experience the Horticulture’. Er was een uiteenlopend gezelschap aanwezig met vertegenwoordiging uit de gelederen van onderwijs, recreatie, vastgoed, telers, gemeente en provincie. Het doel van de brainstorm is de Lingewaardse (glas)tuinbouw beter op de kaart te zetten, door een brug te slaan tussen inwoners van het gebied maar bovenal de consument. Hoe? Door consumenten zelf te laten ervaren waar hun voedsel of planten vandaan komen. Heden ten dage zijn kant-en-klaar producten onder het mom van ‘gemak dient te mens’ niet meer weg te denken uit de supermarkten, maar hoe belanden die producten op het bord van de consument? Hoe worden de producten bijvoorbeeld geteeld? Veel producten zijn afkomstig uit het buitenland en dat terwijl het regelmatig ook dichter bij huis te vinden is. Dit project biedt kansen om de consument een beleving aan te bieden. Laat ze ervaren hoe het proces van zaadje tot plant tot stand komt. En dat wat je ver haalt niet per definitie altijd lekkerder is…


Wij vroegen Roland Meeuwsen, voorzitter van ‘Kom in de Kas’ regio Arnhem Nijmegen, en deelnemer aan de brainstorm sessie om zijn reactie op de plannen. “Het is een mooi initiatief dat wij absoluut toejuichen. Het is nodig dat er meer binding tussen de tuinbouw en het grote publiek komt. Er zijn goede ideeën op tafel gekomen. Het is wel zaak om zoveel mogelijk tuinders hierbij te betrekken. Die ideeën hebben een stevig draagvlak nodig, want dan hebben ze een grote kans van slagen. Het doel is uiteindelijk om de burgers oftewel de consument te informeren over de tuinbouw, en wie kan dit beter doen dan diegene met de praktijkervaring: namelijk de tuinder zelf. Samen kunnen we er iets moois van maken, waarbij onze sector en regio goed op de kaart gezet kunnen worden.”
Er zijn uit de brainstorm vernieuwende voorstellen gekomen die nader zullen worden onderzocht op haalbaarheid. In de tussentijd wordt er met de projectgroep bestaande uit Gemeente Lingewaard, Greenport Arnhem Nijmegen, Humphrey’s en Stichting STOL-project. Voor de uitvoering van het ‘Experience the Horticulture is een subsidie toegekend in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Naar het overzicht