Een plantenpot die je kunt ingraven

Tijdens een recent bezoek aan de Duitse tuinbouwsector ontvingen Nederlandse tuinders een presentatie over de ‘Pottburri’. Alexander Cox is een van de uitvinders van de PottBurri. Deze plantenpot kan samen met de plant in de tuin ingegraven worden. Doordat de pot grotendeels van organisch materiaal gemaakt is, zal de pot na enkele maanden vergaan. Na ongeveer 1 jaar is de plantenpot geheel verdwenen. Er blijft dus geen plastic afval over bij het gebruik van deze unieke plantenpot.

Alexander Cox is werkzaam voor Gebrüder Cox GmbH uit Straelen. Zijn verhaal over "Pottburri" kreeg veel aandacht. Cox wil enerzijds de berg plastic afval verminderen en anderzijds verpakkingsmateriaal uit de tuinbouw ‘circulair’ maken. Ook andere tuinders maakten zich zorgen over de grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat in de tuinbouw gebruikt wordt. Dat is op lange termijn niet vol te houden.

De aanwezige tuinders spraken zich uit voor herbruikbaar verpakkingsmateriaal en voor slimme oplossingen om hygiënisch, maar wel duurzaam, te blijven werken. Op dat vlak is nog veel innovatie nodig. De “pottburri” is daarbij een mooi begin, want die wordt gemaakt uit schalen van de zonnebloempit, zetmeel en gesteentemeel. 100% natuurlijke materialen die volledig vergaan en opgenomen worden door de bodem. Zoals bij veel duurzame zaken, zijn de kosten van het duurzame alternatief nog altijd hoger dan de gangbare oplossing. Ook op het vlak van kostenverlaging is nog veel onderzoek en innovatie nodig.

Voor meer informatie over de “pottburri” kunt u terecht bij: http://pottburri.de/

 

Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het project Agro Cross Borders dat uitgevoerd wordt door Agrobusiness Niederrhein, Greenport Gelderland en Greenport Venlo. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland en is medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

 

Naar het overzicht