Energiebesparingsplicht Glastuinbouw

Recentelijk is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest 'Energiebesparingsplicht voor de glastuinbouw'. Er zijn veel vragen gesteld tijdens deze bijeenkomst. In dit document kunt u deze teruglezen. Ook is het mogelijk via deze link het webinar terug te kijken. 
 
De internetconsultatie Erkende maatregelenlijst (EML) en terugverdientijdmethodiek glastuinbouwsector staat open. Via deze link komt u bij de internetconsultatie terecht.

Over de Energiebesparingsplicht
Ondernemers en medewerkers in de glastuinbouwsector die willen weten wat de energiebesparingsplicht betekent voor hun bedrijf konden  zich aanmelden voor de bijeenkomst energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent), energiebesparende maatregelen te nemen.

Die maatregelen hebben een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Vanaf 2023 is deze plicht van toepassing voor glastuinbouwbedrijven. Bedrijven met een energiebesparingsplicht moeten eens in de vier jaar rapporteren over de uitgevoerde maatregelen. Dit is de informatieplicht. Dit gebeurt aan de hand van de Erkende Maatregelenlijsten (EML).

Bedrijven en instellingen die jaarlijks 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) of meer gebruiken én waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt, moeten voldoen aan de onderzoeksplicht.

 

 

Naar het overzicht