Flynth ondersteund het belang van de Nederlandse tuinbouw

De brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland is begin september gestart met een publieksvriendelijke mediacampagne. Het doel van deze campagne is om de invloed van het overheidsbeleid op de glastuinbouwsector te laten zien. Die invloed is groot en heeft gevolgen voor het toekomstperspectief en het innovatievermogen van de sector en voor de Nederlandse energietransitie. Flynth ondersteund ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijf in deze turbulente tijden.

De glastuinbouw is een topsector en heeft niet voor niets een eigen innovatieprogramma ‘Tuinbouw en Uitgangsmateriaal’.

Het economische belang blijkt uit onderstaande gegevens:

  • de productiewaarde is € 29.7 miljard (aandeel Nederland: 2,7%);
  • de toegevoegde waarde € 21.1 miljard (aandeel Nederland: 2,7%);
  • de sector heeft 23.700 bedrijven;
  • er werken 254.000 personen in de sector (aandeel Nederland: 3,4%)

Belangrijk om nu de juiste keuzes te maken

De fors gestegen energieprijzen zetten het bedrijfsmodel van veel tuinbouwbedrijven zwaar onder druk. Niet alleen de gasprijzen zijn fors gestegen, maar ook de elektraprijzen. Hoe dat uitpakt per tuinbouwbedrijf kan heel verschillend zijn. Dat is onder andere afhankelijk van de energiemix, nog lopende energiecontracten en het teeltplan. Het is belangrijk op tijd na te denken over hoe uw tuinbouwbedrijf deze uitdagingen het beste kan aanvliegen. Aanpassingen in het bedrijfsmodel kan nodig zijn om deze ‘perfect storm’ te overleven. Zoek daarbij het contact op met bijvoorbeeld collega ondernemers, Glastuinbouw Nederland en met deskundigen uit uw netwerk. In dat kader organiseert Greenport Arnhem-Nijmegen een discussie-avond over de ‘energie-crisis’ op 10 november 2022.

Ook adviseurs zoals Flynth kunnen u verder helpen. Voor meer informatie over de deskundigheid van Flynth zie onderstaande link of neem contact op met Cor de Fijter, glastuinbouwspecialist van Flynth.

https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/het-belang-van-de-nederlandse-tuinbouw?utm_campaign=nieuwsbrief-tuinbouw&utm_medium=email&utm_content=64102435&utm_source=hs_emailNaar het overzicht