Geen teler, en toch kennis van Het Nieuwe Telen

Het concept Het Nieuwe Telen (HNT) is niet meer weg te denken uit de tuinbouwpraktijk. Het werd in 2009 geïntroduceerd en is inmiddels een bewezen methode die zorgt voor een weerbaar gewas, een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het resulteert ook in een lager energieverbruik en een goede, vaak hogere, opbrengst.

Het Nieuwe Telen vraagt in een aantal gevallen aanpassingen in uw kas. U herkent dat vast wel; de misverstanden die ontstaan tussen aan de ene kant “niet telers”, zoals kassenbouwers, toeleveranciers, adviseurs en installateurs en aan de andere kant telers die “Het Nieuwe Telen” praktiseren. Het is van belang dat beide dezelfde taal spreken en snappen hoe je HNT in de praktijk het beste toegepast kan worden.

Test uw kennis en die van uw collega’s met behulp van deze vragen:

HNT geeft een analyse van plantgedrag op basis van drie plantbalansen. Welke balansen zijn dat?

  • Met een meetbox kan de tuinbouwondernemer inzicht krijgen van de klimaatprocessen in de kas. Waarom is het plaatsen van een meetbox boven het horizontale scherm zinvol?
  • Onder welke omstandigheden bereik je een hoge fotosynthese capaciteit van een gewas?
  • Welke klimaat factoren staan aan de aanmaak-kant van de assimilatenbalans?
  • Het is avond. De tuinbouwondernemer zet ventilatoren aan om luchtbeweging rond de planten te bevorderen. Met welke doelen doet hij dat?
  • Wat is de drijfveer achter verdamping?
  • In de nacht wordt de bladtemperatuur gelijk aan de kasluchttemperatuur. Hoe reageert de plant?

Waarom klopt de redenering “in de ochtend moet het gewas het eerst zelf kunnen dus geef ik pas laat water” bij toenemende straling niet volgens het principe van de plantbalansen?


U zult merken dat de discussies hoog oplopen. Deze vragen zullen, naast veel andere vragen, worden besproken tijdens de cursus HNT in uw regio!

Misschien tijd voor een in-company training om de kennis onder de collega’s gelijk te trekken?

Dat kan. LNV in samenwerking met Kas als Energiebron stimuleert de investering in kennis met cursussen HNT voor telers en niet-telers. In de maanden december, januari en februari is het mogelijk om op uw locatie óf de trainingslocatie in Huissen (MeaVota) de driedelige cursus HNT te volgen. Bij 8 aanmeldingen of meer gaat de cursus van start. Cursuslocatie, datum en tijd in overleg.

Voor meer informatie en voor aanmelding:
Namens Kas als Energiebron, Marc van Stokkum
vanstokkumtraining@online.nl
06 43194469

Naar het overzicht