Gerrit van Giessen start bij Flynth

Sinds 1 mei heeft Flynth Accountants en Adviseurs haar tuinbouwdeskundigheid in de regio Arnhem-Nijmegen versterkt. Gerrit van Giessen, zoon uit een tuindersfamilie, is het team in Elst komen ondersteunen.

Gerrit van Giessen (32) heeft zijn hele werkzame leven in de tuinbouw gewerkt, als teler in binnen- en buitenland. Vanuit deze praktische kennis ondersteunt hij ondernemers bij de diverse vraagstukken die spelen binnen het bedrijf. Dat kunnen teeltplannen zijn die zowel bedrijfstechnisch als financieel uitgewerkt moeten worden, maar ook investeringsplannen voor productieverhoging, energiebesparing of groeilicht. Op dit moment helpt Gerrit veel tuinders bij het aanvragen van de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw; een regeling die in het leven is geroepen voor ondernemers die hun omzet geheel of gedeeltelijk hebben zien wegvallen als gevolg van de lock-down en preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

De Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw is een steunfonds ter compensatieregeling voor de geleden omzetderving in de periode van 12 maart tot 11 juni. U komt voor deze maatregel in aanmerking als:

  • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
  • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
  • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
  • te maken met een seizoen piek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In uw bedrijf:

  • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
  • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
  • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
  • betaalt u het loon van de werknemers door.
    Dat geldt voor alle contractvormen.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de gemiddelde omzet en eventueel van maximumbedrag. Meer informatie over de regeling vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw

Mocht u vragen hebben over deze regeling, dan kunt u met Gerrit contact opnemen. Ook voor ondersteuning bij het invullen van de benodigde formulieren kunt u bij Flynth terecht. Gerrit van Giessen is het beste te bereiken via: 088 - 23 67 793 of mailen naar Gerrit.vanGiessen@Flynth.nl

Naar het overzicht