Greenport en Glaskracht praten over arbeid in de tuinbouw

Voldoende en vakkundig personeel in de kas was het thema van de avond die georganiseerd werd door Greenport Gelderland en LTO Glaskracht Nederland bij de Rabobank in Elst. Goed personeel is niet makkelijk te vinden. De arbeidsmarkt is krap en het wordt steeds belangrijker om personeel langdurig aan het bedrijf te binden. De sprekers op de avond gaven aan, hoe u dat in de praktijk kunt doen.

Verantwoorde Glastuinbouw is de nieuwe koers van LTO Glaskracht Nederland. Sjaak van de Tak, gaf aan dat LTO Glaskracht Nederland zicht focust op de kernthema's: Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Van der Tak ging uitgebreid in, op hoe Glaskracht als brancheorganisatie de politiek bewerkt, om te komen tot een voor de tuinbouw bruikbaar arbeidsvoorwaardenbeleid. Beleidsmakers hebben vaak geen goed beeld van de praktijk en onvoldoende zicht op de effecten van hun beleidsvoorstellen. Dat vraagt om een krachtige tuinbouworganisatie die op alle plekken het geluid van de tuinbouw laat doorklinken. Hij riep dan ook op tot een grote betrokkenheid van de leden bij de organisatie van LTO Glaskracht Nederland.

Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van LTO Glaskracht Nederland, ging in op alle veranderingen in de regelgeving m.b.t. flex-contracten. Mogelijk pakken een aantal van die veranderingen niet goed uit voor de tuinbouw en hij vreest dat, zonder krachtig tegengeluid, dit tot een verhoging van de arbeidskosten gaat leiden. Aan de andere kant zijn er allerlei subsidiepotjes beschikbaar waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ontwikkeling van werknemers staat daarbij centraal. Dat biedt volgens Loef goede kansen om medewerkers aan het bedrijf te binden en het imago van de tuinbouw, als werkgever, sterk te verbeteren.

Na de pauze ontstond, onder leiding van Anneke Postma, adviseur Opleiding & Ontwikkeling Kasgroeit en Erik Kaemingk, Greenport Gelderland een levendige discussie over hoe je medewerkers kunt boeien en binden. Op basis van stellingen konden ondernemers hun positie bepalen. Hoe veel wordt er op tuinbouwbedrijven gedaan om werknemers te betrekken bij de doelstellingen van het bedrijf en welke vrijheid hebben werknemers om hun eigen werk in te vullen? Dat waren slechts enkele vragen die gesteld werden. Al snel bleek dat er op de tuinbouwbedrijven een verschillend personeelsbeleid is ten opzichte van vaste medewerkers en de tijdelijke (Poolse) krachten. Tenslotte gaf Erik Kaemingk aan, welke voordelen er voor ondernemers liggen te wachten als ze gaan participeren in het project ‘Leren en Innoveren’. Denken aan de toekomst van je bedrijf kan niet zonder goed na te denken over het toekomstperspectief van je personeel!

Naar het overzicht