Henk Gertsen 10 jaar bij Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen

Ruim 10 jaar geleden werd het initiatief genomen door Ferry Hollinger om tot een regelmatig overleg te komen tussen het tuinbouwbedrijfsleven en de Gemeente Lingewaard en Provincie Gelderland. Dit overleg droeg bij aan een goed ondernemers- en vestigingsklimaat voor de tuinbouw in de regio. In samenwerking met Provincie Gelderland werd dit overleg uiteindelijk het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen en kreeg het een structureel karakter. Henk Gertsen was er namens STOL vanaf het begin bij aanwezig bij dit overleg.

Het Glastuinbouwpact heeft bijgedragen aan diverse duurzame projecten en innovatieve activiteiten in het gebied. Er werd ook veel over een passend beleid voor de tuinbouw gesproken. Vooral een beleid dat past bij de praktijk van tuinbouwondernemers. Tenslotte droeg het Pact bij aan de visievorming voor NEXTgarden en de vele initiatieven die in dat kader genomen zijn. De volgende stap is een gezamenlijk initiatief om in 2030 tot een energieneutraal tuinbouwgebied te komen.

Na 10 jaar betrokkenheid bij het Pact nam Henk Gertsen op 10 februari 2022 afscheid van het Pact. Hij droeg het stokje over een Wilko Hofstede die namens STOL in de toekomst het woord zal voeren. Wethouder Johan Sluiter bedankte Henk voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Ook Radboud Vorage bedankte Henk voor de vele ideeën die hij aangedragen heeft en die uiteindelijk in de praktijk uitgevoerd zijn. Daarbij schonk Henk altijd aandacht aan het ondernemerschap en het betrekken van ondernemers bij de beleidsvorming en de uitvoering daarvan.

Uit handen van wethouder Johan Sluiter ontving Henk een mooie bos bloemen en een uitgebreid pakket met streekproducten. Een symbolisch bedankje voor het vele werk van de afgelopen 10 jaar.

Naar het overzicht