In memoriam: Theo-Jan van Ewijk (1963-2021)

Het is moeilijk voor te stellen dat onze oud-voorzitter, Theo-Jan van Ewijk, op 8 april overleden is. Bij velen is Theo-Jan bekend als een energieke tuinder, die overdag veel in de tuinbouwkas te vinden was en in zijn vrije tijd, zich inzette voor verschillende bestuurstaken in de tuinbouwsector. Met zijn ondernemende en creatieve geest wist hij een stimulerende rol te spelen bij de vernieuwing van diverse (tuinbouw)organisaties. We zullen zijn inspirerende en soms uitdagende leiderschap missen.

In 2011 werd Theo-Jan voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen met als doel de toekomst van de tuinbouw in Lingewaard en omgeving een impuls te geven. Die inzet was hard nodig, want het waren moeilijke jaren voor de tuinbouwsector. De economie zat in een recessie, de banken moesten aan hun balansen werken en de prijsvorming van planten en bloemen stond erg onder druk. Theo-Jan pakte zijn voorzitterschap voortvarend op, zorgde dat Greenport Arnhem-Nijmegen nog meer een organisatie werd van en voor ondernemers. Onder zijn leiding werden cursussen en excursies voor tuinders georganiseerd en werd meer aandacht aan zaken zoals duurzame energie en ondernemerschap geschonken.

In 2013 heeft Theo-Jan, samen met de andere bestuursleden, zich in het bijzonder ingezet om bij de Gelderse politiek en het Lingewaardse College van B&W de tuinbouw op de kaart te zetten. Er werd gewerkt aan het opstellen van een toekomstvisie voor de tuinbouw en een constructieve samenwerking met Greenport Betuwse Bloem opgezet. Hij bouwde hij aan de relatie met gemeente Lingewaard en dat kreeg een positieve impuls met de komst van de nieuwe burgemeester Marianne Schuurmans. Theo-Jan wist door zijn contacten een sterk ondernemersnetwerk te bouwen en in 2014 startte de samenwerking met Kom in de Kas. Zo bundelde hij krachten in de regio.

Theo-Jan zag als geen ander dat er zaken in de afzetketen structureel anders aangepakt moesten worden, om te positie van de tuinder te versterken. Zo organiseerde hij eind 2014 een bijeenkomst met het motto ‘omdenken’. Op die manier werkte hij met 60 ondernemers uit het gebied samen om op een creatieve manier van knelpunten naar kansen te komen. In het jaar daarop was hij nadrukkelijk betrokken bij veel marktgerichte activiteiten die georganiseerd werden. Het hoogtepunt van die activiteiten was het symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van Greenport Arnhem-Nijmegen, waarbij het benutten van kansen op de Duitse markt centraal stond.

Tijdens een tuinbouwsymposium in het najaar van 2016, nam Theo-Jan na 5 jaar afscheid als voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen. Hij had zijn belangrijkste doelen bereikt. Ten eerste het bouwen aan een constructieve samenwerking tussen tuinbouwsector en Gemeente Lingewaard en ten tweede het organiseren van activiteiten gericht op tuinders en de betrokkenheid van die tuinders vergroten. De resultaten, die mede door Theo-Jan tot stand zijn gebracht, blijven tot heden van grote waarde voor de tuinbouwsector. Zijn enthousiasme, visie en creativiteit zullen we niet vergeten.

We wensen allen die Theo-Jan dierbaar zijn, veel sterkte met het verwerken van zijn overlijden. In het bijzonder, zijn we met onze gedachten bij zijn partner Corien en zijn kinderen. We houden onze herinneringen levendig aan een bijzonder mens en zijn dankbaar voor alles wat hij ons geleerd heeft en wat hij voor de tuinbouwsector betekend heeft.

Het bestuur van Greenport Arnhem-Nijmegen

 

 

 

Naar het overzicht