Innoveren in Greenport Gelderland ook nog in 2019

Greenport Gelderland zet zich in voor de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw in provincie Gelderland. Op het Nationale Tuinbouwcongres werd door Minister Carola Schouten de status van Greenport Gelderland herbevestigd. Belangrijke thema’s uit het Nationale Tuinbouwakkoord zijn:

  • Energie;
  • Modernisering van het tuinbouwgebied;
  • Leveren van zo vers mogelijke producten;
  • Gezonde planten en gezonde mensen;
  • Innovatie;
  • Arbeidsmarkt en onderwijs;

Dit zijn ook thema’s waar Greenport Gelderland en Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen al ruim vijf jaar mee aan de slag zijn. Om ondernemers/samenwerkingsverbanden in Gelderland concreet met deze thema’s verder te helpen kent Greenport Gelderland een eigen subsidieregeling. Deze regeling; Innovatiefonds Greenport Gelderland, geeft tot eind 2019 subsidie aan innovatieve projecten.

In de afgelopen jaren zijn in de regio Arnhem-Nijmegen zeven innovatieve projecten goedgekeurd.

Niet alle projectaanvragen werden goedgekeurd. Vooral innovatieve (samenwerkings)projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids-, test-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een gedegen projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Er mag bij de financiering geen sprake zijn van andere subsidies van Provincie Gelderland. Het project dient in 2019 geheel afgerond te kunnen worden. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van advies.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl of met de pactmanager Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op: www.greenportgelderland.nl/gg+innovatiefonds

 

Naar het overzicht