Innoveren in Greenport Gelderland tot en met eind 2024

Greenport Gelderland zet zich al bijna 10 jaar in voor de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw in de provincie Gelderland. Dat doet ze door het organiseren van bijeenkomsten en trainingen, maar ook door het subsidiëren van innovatieve projecten. In de afgelopen jaren hebben al verschillende samenwerkingsverbanden van tuinders gebruik gemaakt van de subsidieregeling ‘Greenport Gelderland Innoveert’. 

Ook in de regio Arnhem-Nijmegen hebben tuinders met hulp van deze regeling projecten opgepakt. Ze hebben nieuwe machines ontwikkeld, hun energievoorziening verduurzaamd, biologische gewasbescherming toegepast en werkzaamheden in de kas geautomatiseerd. Naast haalbaarheid(studie)projecten passen ook ontwikkel- test- en demonstratieprojecten binnen de regeling. Dus een breed scala aan innovaties zijn subsidiabel onder deze regeling, speciaal voor de tuinbouw in Gelderland.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet een redelijk eenvoudig projectplan opgesteld worden. In veel gevallen wordt de begroting van het project onderbouwd met offertes van bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn of materialen leveren. Naast een vergoeding voor de inzet van eigen uren, is er een subsidiepercentage van 30%, op kosten voor advies en materialen mogelijk. Er is nog budget beschikbaar voor projecten in de regio Arnhem-Nijmegen. De projecten moeten eind 2024 geheel afgerond zijn. 

Heeft u vragen over deze subsidieregeling dan kunt u contact opnemen met de lokale coördinator van Greenport Gelderland, de heer Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl of via 06-51431301. Hij kan u informeren over de mogelijkheden van deze innovatieregeling en adviseren bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Voor meer informatie over de regeling kunt u ook terecht op de website van Greenport Gelderland: https://greenportgelderland.nl/subsidie/

 

Naar het overzicht