Kabinet erkent cruciale rol en positie tuinbouw

Het kabinet erkent de cruciale rol en positie van de sector Tuinbouw- & Uitgangsmaterialen, door zwaar gedupeerde bedrijven tegemoet te komen in de schade die de coronacrisis veroorzaakt. “Dit is een belangrijke investering in behoud van bedrijven, banen en het cluster van de Topsector", zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, in reactie op het plan van het kabinet voor financiële schadecompensatie van de sierteelt en delen van de voedingstuinbouw.

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw becijferde voor een periode van drie maanden de schade op 2,2 miljard euro voor de sierteeltketen en 1,2 miljard euro voor de groenten- en fruitketen. Het voortbestaan van duizenden bedrijven en vele tienduizenden banen staan op het spel in met name de sierteelt en bij bedrijven die groenten en fruit leveren aan horeca en cateraars. Aangezien in binnen- en buitenland noodzakelijke coronamaatregelen voor marktontwrichting blijven zorgen, is het prachtig dat het kabinet te hulp schiet en aangeeft dat alle bedrijven die aanspraak maken ook daadwerkelijk steun kunnen ontvangen, meent Bond. Hij is lovend over de inzet van het ministerie van LNV. “Bij alle schade die de crisis teweegbrengt, hebben minister Schouten en haar medewerkers dit voor elkaar gekregen.”

Spilfunctie en nationaal icoon
Bij failleren van veel bedrijven, zou de economische en maatschappelijke impact groot zijn en bij andere bedrijven het voortbestaan onzeker maken. Volgens Bond zorgt de investering van circa 600 miljoen euro voor de tegemoetkoming in een deel van de schade ervoor dat de Topsector haar spilfunctie in de handel en wereldwijde gidsfunctie met investeringen in innovaties en verduurzaming niet verliest. “De sierteelt is een nationaal icoon en derde exportmotor van de BV Nederland. Na de crisis zal de BV Nederland weer geld moeten verdienen om uit de forse recessie te komen. De tuinbouw vervult dan een cruciale rol!”

Sluitstuk
De coronacrisis treft de sierteelt ongemeen hard, omdat op een bijzonder ongelukkig moment alles stilviel. De sector probeert zelf al waar mogelijk kosten te besparen en schade te beperken. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, in het cyclische proces met veredeling, vermeerdering, productie en verkoop met levend materiaal. Het kabinet trof al eerder maatregelen en voerde aanpassingen door zodat het ook van toepassing is voor bedrijven in de tuinbouw. Bond was daar vorige week al positief over. “De sectorspecifieke maatregel vormt het sluitstuk. Wij zijn bezig de uitvoering mede voor te bereiden om ervoor te zorgen dat bedrijven snel aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.”

Sympathie en waardering
Bond waardeert alle acties die er zijn om de verkoop van bloemen en planten een impuls te geven. “We koesteren de sympathie die dit oplevert, heel waardevol. Het zorgt voor voorzichtig herstel van de afzetmarkt en prijsvorming.” De sierteelt omvat 7.500 bedrijven, waar 150.000 mensen werken. Met een productiewaarde van 7,1 miljard euro, een exportwaarde van 9,2 miljard euro en een importwaarde van 2,1 miljard euro draagt de sector positief bij aan de nationale handelsbalans.

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

 

Bron: Greenports Nederland

Naar het overzicht