Meldpunt oneerlijke handelspraktijken

Er zijn signalen dat er in deze crisisperiode vaker eenzijdig contracten worden gewijzigd of niet worden nagekomen. Deze oneerlijke handelspraktijken in tuinbouwketens zijn vanaf vandaag te melden via info@greenports-nederland.nl.

Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het gaat met name om het eenzijdig wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Dus zonder overleg met de andere partij. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen. Dit na aangaan van de overeenkomst.

In de huidige situatie met de coronacrisis kunnen oneerlijke handelspraktijken zich voor doen. Daarom roepen LTO en Greenports Nederland ondernemers op om gevallen van oneerlijke handelspraktijken te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Klachten of voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij kjosinga@lto.nl of info@greenports-nederland.nl. Let wel, u kunt het ook rechtstreeks bij ACM melden.

Naar het overzicht