Met vele kleine stapjes een groot verschil!

Op 5 september ontving Kwekerij Evers in Huissen een grote groep bezoekers. Als opwarmer voor het symposium ‘Energie transitie Glastuinbouw Gelderland’ werd een excursie georganiseerd bij Ron Evers. Evers is amaryllis kweker in Huissen en heeft het bedrijf van zijn ouders overgenomen. In samenwerking met Greenport Arnhem-Nijmegen wordt stap voor stap gewerkt aan een bedrijfsvoering die steeds minder externe inputs vraagt.

Op het gebied van elektraverbruik zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet. De amaryllis moet ’s zomers gekoeld worden om een goede bloemzetting te krijgen. De koeling wordt sinds 2015 gedaan met een zeer efficiënte koelmachine, waardoor er een behoorlijke reductie op het electraverbruik is gerealiseerd. Met deze techniek kan veel efficiënter koude gemaakt worden wat tot een besparing op de elektrarekening leidde van ca. 70.000 kWh per jaar.

Naast besparen op elektra heeft Ron Evers er ook voor gekozen om zijn elektravoorziening te verduurzamen. In 2018 heeft hij een deel van zijn schuur voorzien van zonnepanelen. Afgelopen zomer kwam er maandelijks tussen de 5.000 en 7.000 kWh aan elektra van de panelen af. Die elektra gaat direct naar de machines in het tuinbouwbedrijf en hoeft dus niet meer van buiten ingekocht te worden. Gezien het succes van de zonnepanelen wil Evers nu al weer zijn oppervlakte aan panelen gaan uitbreiden.

Water is een belangrijke andere ‘input’ op het bedrijf. Ook daar moet zuinig mee omgegaan worden. Recirculeren is dan een van de manieren om het verbruik van schoon water te verminderen. Ron Evers koos voor de Agrozone in combinatie met een Eco-filter. Het filter zorgt er voor dat het water dat uit de kas terugkomt vrij van plantenresten is. De ozon-technologie zorg vervolgens voor de ontsmetting van het water. Dat maakt het mogelijk om het water weer veilig in de kas te hergebruiken. Eventuele resten van voedingsstoffen blijven in het gezuiverde water zitten, dus die zijn weer voor de planten beschikbaar en hoeven minder aangevuld te worden. Ook dat is weer een besparing aan plantvoedingstoffen.

Tenslotte investeerde Evers in de TopCrop technologie van Priva. Sensoren houden het gewas dag en nacht in de gaten. Daarmee is te zien hoe actief het gewas is en of op het juiste moment de plantenvoedingstoffen aangeboden worden. Mocht het gewas in de stress raken door grote hitte dan kan Evers op tijd zijn schermen sluiten. Zo ontstaat een beter klimaat voor de plant en een zeer efficiënt gebruik van water en voedingsstoffen. Momenteel experimenteert Evers met ion-specifieke analyse van het recirculatie water. Dan weet hij nog sneller of de voedingselementen nog in de juiste hoeveelheden en verhouding zich in het water bevinden. 

De 40 bezoekers waren onder de indruk van de brede aanpak van Evers. Voor Ron Evers is verduurzaming een logische ondernemerskeuze. “Je wil blijven voldoen aan de eisen die afnemers aan ons product stellen en je wil je bedrijf efficiënter maken en minder gevoelig zijn voor prijzen van voedingsstoffen en energie. Dit is ook een economische keuze”. Zoals een van de bezoekers het zei “je kunt niet ‘groen-doen’, als je rood staat!”

Naar het overzicht