Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven “Aandacht geven ondanks drukte”

De Training 'Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven' werd dit jaar mogelijk gemaakt door Greenport Gelderland en vond dit voorjaar plaats op drie bedrijven gelegen in Bemmel en Nieuwaal. De training richt zich op het toepassen van een stukje theorie over leidinggeven in de dagelijkse praktijk van het glastuinbouwbedrijf. Hoe kun je op een duidelijke en prettige manier met elkaar om gaan en toch effectief blijven samenwerken? Dat is de kern van de training.

De deelnemers met functies van directeur, bedrijfsleider en teamleider gaven aan dat ze nuttige handvatten hadden gekregen om aandacht aan hun medewerkers te geven, terwijl het werk gewoon door moet kunnen gaan. Er zijn verschillende manieren om ‘on the job’ de motivatie, inzet en betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten waarbij er om 13.00 uur op één van de deelnemende bedrijven wordt begonnen met een bedrijfsexcursie. Zo staat de training dicht bij de praktijk. Een scala aan onderwerpen komt voorbij waar je als deelnemer mee te maken hebt: leidinggeven, communiceren, samenwerken, motiveren, instructie verzorgen, jouw rol in het team, werkoverleg, conflict herkenning en voorkomen. De training kenmerkt zich door afwisseling van theoretische lesstof, discussies, opdrachten, oefening en ‘huiswerk’. Dat is belangrijk omdat na de training de deelnemer zelf in staat is om de verbinding te maken tussen de training en de toepassing van de ‘lesstof’ op het ‘eigen’ werk.

Mocht je belangstelling hebben in deze training, stuur dan een email naar Paul Bakker van AgraVisi (p.bakker@agravisi.nl) zodat je een volgende keer met deze praktijkgerichte, leerzame en levendige training kunt meedoen.

Dank aan de deelnemers en de bedrijven in Greenport Gelderland waar we de training 'Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven' dit voorjaar mochten organiseren. Met plezier heb ik weer met een ieder samengewerkt met wat ondertussen de 29ste uitvoering van deze training in de glastuinbouw in Nederland was. Op die manier maken we samenwerken op de werkvloer in de tuinbouw een stukje fijner en effectiever.

Lambertus Vogelzang, Zelfstandig trainer, coach en adviseur in de Land- en Tuinbouw

Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven “Aandacht geven ondanks drukte”