Nieuw meerjarenplan gepresenteerd PLANTION blijft ook richting 2027 vernieuwen, verbinden en inspireren

Op de Algemene ledenvergadering van Plantion maakte voorzitter René Willemsen gisteravond bekend dat het bestuur en de raad van commissarissen samen met André van Kruijssen zijn overeengekomen dat André voor een langere periode aan Plantion verbonden blijft. Naast een terugblik op het afgelopen boekjaar en de stand van zaken in 2024 werden ook de hoofdlijnen gepresenteerd van het meerjarenplan van Plantion richting 2027.

Jaarcijfers 2023
De ledenvergadering stelde de jaarrekening vast en verleende het bestuur décharge voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023. De productenomzet in 2023 bedroeg € 101,4 miljoen, een daling van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een belangrijke factor hierin was de stijging van de gasprijzen in 2022 die in 2023 tot minder volume leidde.

De klok presteerde vergelijkbaar met 2022, met een groeiend aandeel online tot zo’n 30 procent. Door het wegvallen van enkele grote klanten bleef bemiddeling wat achter bij de verwachtingen. Plantion Shop & Go liet een mooie groei zien. Tot ieders tevredenheid sloot Plantion het jaar af met een positief resultaat van € 212 duizend.

Stand van zaken 2024
In de eerste vijf maanden van dit jaar boekte Plantion een omzet van € 56 miljoen, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode in 2023. De klok stabiliseerde met weer een toegenomen aandeel online; Plantion voorziet een steeds verdere groei van Klok Voorverkoop. Bemiddeling en Plantion Shop & Go boekten meer omzet dan verwacht.

Andere wapenfeiten dit jaar waren een drukbezocht (400 mensen) gezamenlijk uitvaartevent met Groothandelscentrum Plantion, Smithers-Oasis en VBW, de ingebruikneming van een hub in Antwerpen, het starten van een veilgroep voor biologisch geteelde producten en een overeenkomst met TICA voor de opening van een vestiging in Groothandelscentrum Plantion.

 

Meerjarenplan 2027
Tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de samenleving, de sector en het bedrijf zelf heeft Plantion haar beleid richting 2027 vernieuwd. De opdracht voor de komende jaren blijft ‘vernieuwen, verbinden en inspireren’. Dat betekent een verdere investering in digitale 24/7 dienstverlening in combinatie met inspirerende fysieke inkoopmogelijkheden. Als zelfstandige coöperatie, maar in nauwe samenwerking met partners zoals Royal FloraHolland wil Plantion aanvoerders in de best mogelijke positie brengen en aanvoerders en klanten op een breed gebied ontzorgen. Een van de uitdagingen is het begeleiden van coöperatieleden bij het verkrijgen van een FSI-certificering die vanaf 2027 verplicht wordt.

De foto’s zijn gemaakt door Studio Sarah Vlekke

Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Nieuw meerjarenplan gepresenteerd PLANTION blijft ook richting 2027 vernieuwen, verbinden en inspireren