Nieuwe gedeputeerde neemt een kijkje tussen de aardbeien

Peter Drenth, de kersverse gedeputeerde voor platteland, economie en energietransitie, bezocht op 7 juni het glastuinbouwgebied tussen Arnhem-Nijmegen. Op 30 mei jl. maakte hij de overstap van wethouder in Doetinchem naar het provinciale bestuur in Arnhem. Het was dan ook een positieve verrassing dat hij al binnen 10 dagen van zijn ambtstermijn het glastuinbouwbedrijf Royal Berry in Bemmel bezocht. Zijn doel was om met ondernemers te spreken over de actuele ontwikkelingen in de tuinbouw en hoe de verduurzaming van de bedrijven het beste vormgegeven kan worden.

Jan van Genderen, oprichter van Royal Berry, leidde de gedeputeerde rond op zijn bedrijf. Met een groot team van mensen wordt gewerkt aan het telen van zoete, sappige en glanzende aardbeien voor de Europese markt. De zomerkoninkjes uit Bemmel vinden gretig aftrek in landen zoals Noorwegen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland zijn de aardbeien van Royal Berry te vinden, maar volgens Van Genderen is dat een pittige markt die vooral door concurrentie op basis van prijs gedomineerd wordt. In het buitenland is meer aandacht voor de kwaliteit van het product.

Tijdens de rondgang over het bedrijf kwamen veel onderwerpen aanbod. Daarbij is de energietransitie een van de belangrijkste zaken die de volle aandacht van alle ondernemers vraagt. In 15 jaar tijd zal de beschikbaarheid en/of betaalbaarheid van aardgas voor de tuinbouw heel beperkt zijn. Van Genderen denkt daar nu al over na. Hij gaf richting de gedeputeerde aan dat in de zomer een tuinbouwkas heel veel extra warmte opvangt. Door die warmte op te slaan en in de winter te gebruiken kan een grote verduurzamingsslag gemaakt worden. Dat vraagt wel om regelgeving die het toestaat om warm water in de diepe bodem op te slaan en om een (energie)coördinator die de verduurzaming van het tuinbouwgebied, samen met de tuinders, oppakt.

Naast Van Genderen was ook Rick Gerichhausen van Zandvoort Flowers naar de ontmoeting met de gedeputeerde gekomen. Gerichhausen kweekt, samen met zijn 2 broers, in het ‘oude’ tuinbouwgebied van Huissen drie soorten snijbloemen. De afgelopen jaren is door Zandvoort Flowers al flink geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van hun teelt, maar de grote stap naar 100% duurzaam moet nog gemaakt worden. Gerichhausen ziet vooral kansen in het aanleggen van een warmtenet waarbij niet alleen tuinbouwbedrijven aangesloten zijn, maar ook industrie en woonwijken. Daarnaast is het belangrijk dat individuele bedrijven ook de komende jaren via Greenport Gelderland ondersteuning krijgen bij hun verduurzamingsplannen. Dat heeft de laatste jaren al tot tastbare resultaten geleid.

Tenslotte informeerde Jan Taks van NextGarden de gedeputeerde over een aantal innovatieve projecten dat in het gebied ontwikkeld wordt; daarbij valt te denken aan de productie van plantaardige eiwitten, het telen van specerijen, het opzetten van nieuwe afzetketens en innovatieve verlichtingstechnieken. De gedeputeerde gaf voor zijn vertrek aan dat hij de economische en maatschappelijke betekenis van de glastuinbouw goed op zijn netvlies heeft. Het zijn daarbij de ondernemers die de richting moeten aangeven, de provincie zal daarbij faciliterend zijn. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid glastuinbouwkassen, maar de bijdrage die de tuinbouwondernemingen kunnen leveren aan de energietransitie en het ontstaan van een circulaire economie. Op dat vlak liggen er mooie kansen voor de Gelderse tuinbouw.

Naar het overzicht