Open dag bij drijvend zonnepark Lingewaard

Het is zaterdagochtend 1 september om 9.30uur. Een heldere ochtend en de zon komt op. De eerste zonnestralen vallen op het drijvende zonnepark in Lingewaard. Een van de initiatiefnemers, Frans van Herwijnen, zet de spullen klaar voor de bezoekers van de open dag. Buiten staat een digitaal scherm waarop te zien is hoeveel kWh het zonnepark levert. Bij aanvang van de open dag levert het zonnepark iets minder dan 200 kW aan vermogen. Van Herwijnen gaat uitgebreid in op de stappen die nodig waren om dit park te realiseren. Rond het middag uur, als er veel mensen zich hebben laten bijpraten, staat de meter op ruim 1.100 kW aan elektrisch vermogen. Dan zie je hoe krachtig de zon als energiebron is!

Van Herwijnen vertelt bevlogen over de afgelopen vier jaar. Het idee van een drijvend zonnepark werd ontwikkeld vanuit de Coöperatie Lingewaard Energie. De tuinders in NEXTgarden boden ondersteuning door hun gietwaterplas beschikbaar te stellen. Van de bijna 3 hectaren gietwaterplas is ongeveer 1,5 hectaren voorzien van zonnepanelen. De panelen zijn in groepen op de plas geïnstalleerd en per groep komen elektrische kabels aan land. In een aangrenzend gebouwtje staan de omvormers. Die maken van de gelijkstroom, die van de panelen afkomt, een wisselstroom van 400 volt. De naastgelegen transformator waardeert de elektra omhoog tot 10.000 volt, zodat het op het hoofdnet ‘gezet’ kan worden. Via het hoofdnet gaat het dan via HuismerkEnergie naar klanten in de eigen regio.

Technisch gaat het project uitstekend. Door de zonnige zomer is er beduidend meer elektra geproduceerd dan gepland was. Daarnaast blijkt dat het water onder de zonnepanelen een verkoelende werking heeft, waardoor de panelen beter werken. Er is veel denkwerk in het ontwikkelen van dit zonnepark gaan zitten. Herwijnen wil die kennis ook graag in andere zonneparken in de regio inzetten. Immers de ambitie van Lingewaard Energie gaat verder dan dit drijvende zonnepark. Herwijnen heeft afgelopen winter namelijk ook gewerkt aan een road-map voor verduurzaming van de energievoorziening in Lingewaard. In deze road-map is helder aangegeven welke stappen noodzakelijk zijn om uiteindelijk tot een CO2-neutrale gemeente Lingewaard te komen. Iedereen die wil weten wat de uitdagingen zijn om dat doel te bereiken, moet dit rapport zeker lezen! De road-map is te vinden via: 

http://www.lingewaardenergie.nl/


of te downloaden via: Road-Map CO2 neutrale gemeente Lingewaard

Naar het overzicht