Openstelling EG-subsidieregeling 2024: investeer in energiebesparing

Wilt u als glastuinbouwer investeren in energiebesparende maatregelen/systemen? Dan is dit nieuws voor u belangrijk. Op 11 april is de nieuwe ronde geopend van de subsidieregeling investeringen in Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) voor 2024. De subsidie bedraagt 20 procent van de subsidiabele kosten.  

De subsidieregeling investeringen in Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) voor 2024 is geopend van 11 april tot en met 28 juni 2024. De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een verhoogd budget van 70 miljoen euro en een minimum subsidiebedrag van 2.500 euro per aanvraag. Bij overschrijding van het budget wordt het resterende bedrag verloot onder aanvragers van die dag. Het is belangrijk om snel aan te vragen vanwege extra bijlagenvereisten dit jaar.

Voorwaarden voor investeringen

Om in aanmerking te komen voor de EG-subsidie gelden er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo is het noodzakelijk dat u: 

  • Uw bedrijf hebt ingeschreven bij de KVK. 
  • Uw aardgasverbruik ieder jaar doorgeeft in de Gecombineerde Opgave (GO). 
  • Per maatregel slechts één subsidieaanvraag indient, bij iedere openstelling. 
  • Zich houdt aan de nationale en Europese wetten voor milieubescherming bij de uitvoering van uw project. 
  • Uw investering in Nederland doet. 

Dit is slechts een greep uit alle voorwaarden. Kijk voor een volledig overzicht van de voorwaarden op de website van de RVO. Meer weten over de subsidieregeling? Kijk op de website van Flyth voor meer informatie. Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Openstelling EG-subsidieregeling 2024: investeer in energiebesparing