PERSBERICHT: TEVREDENHEID OVER OMZET EN RESULTAAT IN 2017

TEVREDENHEID OVER OMZET EN RESULTAAT IN 2017

Op de algemene ledenvergadering van Plantion op 6 juni jl. gaven de aanwezige leden hun goedkeuring aan de jaarrekening 2017. De omzet van € 101,5 miljoen en het resultaat van € 187 duizend stemt tot tevredenheid. De directie schetste vervolgens de gang van zaken in 2018. De omzet van de klok vertoont een kleine plus, bemiddeling blijft iets achter. Plantion maakt ook dit jaar werk van kwaliteitsverbetering en toekomstgerichte projecten. De komst van een tweede onderneming in snijbloemen naar het groothandelscentrum en de verhuur van de Kroonkantoren waren eveneens het vermelden waard.

Algemeen directeur Peter Bakker gaf een korte presentatie van de jaarcijfers 2017, met als belangrijke conclusie dat Plantion op een bevredigende manier heeft voldaan aan de eisen ten aanzien van continuïteit. Speciale aandacht vroeg hij voor de manier waarop Plantion in het verslagjaar heeft gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de aanvoer. Ook zei hij trots te zijn op de nog beperkte, maar groeiende stromen Fairtrade- en biologisch geteelde producten via Plantion. Het officiële verslag alsook een aantrekkelijke publieksversie zijn te vinden op de website: www.plantion.nl/financieel.

Gang van zaken 2018
Commercieel directeur Guus van Logtestijn nam de aanwezigen mee in de eerste vijf maanden van 2018. De klok laat een plus zien van 1,3 procent. Bemiddeling merkt de gevolgen van de strenge kou in het voorjaar en van de keuze van een grote klant om zijn inkoop elders te realiseren. Ook dit jaar zet Plantion in op waardering van kwaliteit en regelmaat, bijvoorbeeld door (vanaf september) goede producten van kwekers die regelmatig aanvoeren vooraan te veilen. Verder kondigde hij een experiment aan om stapelwagens van Royal FloraHolland te gaan gebruiken; na een geslaagde test zal Plantion haar eigen karren afstoten.

Marktplaats van de toekomst
Ten slotte praatte Peter Bakker de ledenvergadering bij over projecten in het kader van het middellange-termijnbeleid, gericht op het hybride model van een digitale én fysieke marktplaats. Plantion Digitale Marktplaats wordt dit jaar omgevormd van ‘technisch inkoopkanaal’ tot een volwaardige commerciële B2B webshop. Vanaf juni is het ‘digitaal schouwen’ van in eerste instantie zomerbloemen en importproducten mogelijk. Om medewerkers de kans te geven mee te ontwikkelen richting de marktplaats van de toekomst is het studiehuis Plantion+ geïntroduceerd. Plantion brengt elke week op woensdag en donderdag noviteiten voor de klok. Onlangs zijn 32 klanten begonnen aan een laagdrempelige onlinecursus Social media. En elke maand organiseert Plantion iets bijzonders om de klokkoper behalve een mooi product ook inspiratie mee te geven, zoals een workshop macramé en een demonstratie thee maken, met in Nederland gekweekte theeplanten.

Plantion
Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. Met 151 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum (bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker en koper. Veel producten zijn ook via Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar. Plantion investeert in een CO 2-neutrale marktplaats, onder meer door gebruik van zonnepanelen en windenergie. Over 2017 realiseerde Plantion een omzet van 101,5 miljoen euro. Meer informatie: www.plantion.nl.

Foto gemaakt door VVB Van Bree 

Naar het overzicht