Peter Bakker neemt afscheid van Plantion en van GAN

Peter Bakker, de grote kracht achter de ontwikkeling van Plantion in Ede, vertrekt aan het eind van het jaar bij Plantion. Ook was hij jarenlang een belangrijke kracht achter het succes van Greenport Arnhem-Nijmegen (GAN). Hij wist een sterk netwerk op te bouwen tussen ondernemers in de tuinbouwsector, maar ook tussen de tuinbouw en overheden in de regio. Eind van dit jaar neemt Peter afscheid van Greenport Arnhem-Nijmegen.

Peter kijkt met voldoening terug op de afgelopen jaren “ik heb altijd met veel plezier de voorzittershamer bij GAN gehanteerd, ondanks het feit dat ik eigenlijk vindt dat een primaire ondernemer deze rol op zich zou moeten nemen. Met mijn vertrek maak ik plaats voor de nieuwe voorzitter. Wie voelt zich geroepen deze mooie taak op te pakken?”. “Mijn dank is groot richting mijn medebestuurders van GAN, die mij in staat stelden de tuinbouw op een waardige wijze te vertegenwoordigen. Veel succes de komende jaren met het uitbouwen van de bewustzijn van de tuinbouw in deze mooie en ondernemende regio.”

Plantion-voorzitter René Willemsen: “Tot nu toe is Peter Bakker bij Plantion de juiste man op de juiste plaats geweest. Hij heeft niet alleen de nieuwbouw in goede banen geleid, maar in Ede ook een compleet nieuwe organisatie neergezet. Het bedrijf Plantion staat als een huis, er ligt een stevig fundament voor de toekomst. Dat is in belangrijke mate zijn verdienste en we zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Naast zijn belangrijke werk voor Plantion, speelde Peter Bakker ook een stimulerende rol in de tuinbouw in de regio. Op veel van de activiteiten van Greenport Arnhem-Nijmegen was hij aanwezig om met kwekers en toeleveranciers in gesprek te gaan. Ook maakte Peter Bakker het mogelijk dat Greenport Arnhem-Nijmegen haar 10-jarig jubileum bij Plantion kon vieren in de vorm van een symposium waar ruim 100 mensen uit de tuinbouwketen aan deelnamen. In september was Peter nog gesprekleider tijdens een webinar over de stand van zaken in de sierteelt na een half jaar corona. Daar ging hij in gesprek met Arne Bac van Rabobank Nederland en Frank Hollaar van Flynth. Peter was ook een van de ‘motoren’ achter het Tuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. Een overleg waar tuinbouwsector en overheden samen praten over de toekomst van de glastuinbouw.

Greenport Arnhem-Nijmegen is Peter enorm erkentelijk voor zijn inzet voor de tuinbouw in Oost-Nederland. Daarnaast ook voor de gastvrijheid die Peter bood aan de activiteiten van Greenport Arnhem-Nijmegen bij Plantion. Met zijn energieke stijl heeft hij de tuinbouw in het gebied mede op de kaart gezet. Wij wensen Peter veel succes en gezondheid toe voor de toekomst.

 

Naar het overzicht