Platforms voor vraag en aanbod personeel

Door de coronacrisis is het ook in de land- en tuinbouw een roerige tijd. Er zijn bedrijven die personeel te kort komen als gevolg van onder meer de situatie rondom landsgrenzen en/of ziekte of quarantaine van vaste of seizoensmedewerkers. Daarnaast zijn er ook bedrijven die personeel ‘over’ hebben vanwege het wegvallen van werkzaamheden.

Op het platform www.werkenindelandbouw.nl vindt u aanbod van werknemers en kunt u selecteren op personeel dat zich aanbiedt in uw eigen regio. Veel medewerkers uit branches die momenteel stilgevallen zijn, willen graag de handen uit de mouwen steken. Dit kan u als werkgever helpen om uw werk gedaan te krijgen. Ook als straks de oogst losbarst, het plantwerk begint of medewerkers uitvallen, en u misschien meer mensen nodig heeft. Kijk als werkgever vooruit in de personeelsplanning en onderneem tijdig actie.

Bent u als agrarisch werkgever snel op zoek naar nieuwe medewerkers? Plaats dan een advertentie op dit platform. Zowel individuele werkzoekenden, uitzendbureaus en bedrijven kunnen reageren op de advertentie. U kunt ook direct kijken naar de beschikbare arbeidskrachten en contact opnemen met de aanbieder. De afspraken over inzet/inhuur van mensen maakt u vervolgens zelf.

Wij zien dat er ook regionaal diverse activiteiten in het matchen van vraag en aanbod van personeel en dat de sociale media hierin ook actief wordt ingezet. Verder zijn er de reguliere regionale werkgeversservicepunten of neem een kijkje op het platform www.helponsoogsten.nl.

Uiteindelijk gaat het erom dat u het personeel vindt dat u helpt om het arbeidsvraagstuk zo snel mogelijk te kunnen invullen. Daarvoor kunt u verschillende kanalen inzetten en benutten.

Vragen

Heeft u als agrarisch ondernemer vragen over de bijvoorbeeld toepassing van de cao of over collegiale in- en uitleen van medewerkers, neem dan contact op met:
Werkgeverslijn land en tuinbouw, via 088-888 66 88, info@werkgeverslijn.nl. (Let op, alléén voor agrarische werkgevers).

Heeft u vragen over het platform www.werkenindelandbouw.nl? Neem dan contact op met Adviseur Arbeidsmarkt, Jos Klop, Kasgroeit: 06 – 11441964.

Voor meer informatie over gezond, veilig en hygiënisch werken door medewerkers, die mogelijk ook vanuit andere sectoren komen, kunt u terecht bij kennisinstituut Stigas, via 085 – 044 07 00 (optie 1), info@stigas.nl of neem een kijkje op www.stigas.nl.

Naar het overzicht