Samen gaan voor Gaaf Gelderland

Als we willen dat Gelderland als mooiste provincie van Nederland ook in de toekomst 'gaaf' blijft, dan moeten we daar iets voor doen. In beweging komen, richting bepalen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, slagen maken en resultaat boeken. Op 29 oktober 2019 hebben we tijdens de werksessie 'Gaan voor gaaf Gelderland: aan de slag met urgente dilemma's' gesproken over hoe om te gaan met botsende belangen waar we in de praktijk tegenaan lopen. Hoe wegen we belangen? Hoe komen we tot oplossingen? Welke rol en instrumenten van de provincie zijn nodig?

Met de opbrengst van deze werksessie willen wij het instrumentarium van de provincie opnieuw vormgeven. Daarbij kijken we in het bijzonder naar onze eigen regels in de Omgevingsverordening. Hoe richten we de Omgevingsverordening zo in dat deze optimaal bijdraagt aan provinciale belangen en waarden, het oplossen van dilemma’s en ruimte laat voor initiatieven en innovatie? Om van daar uit bij te dragen aan het hoofddoel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Wij nodigen u van harte uit om op 17 februari van 9.30 tot 16.30 uur over de vernieuwde Omgevingsverordening met u in gesprek te gaan. We horen graag uw mening en uw ideeën over onze denkrichting en de invulling van de Omgevingsverordening.

Klik hier voor het programma.

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem.

Naar het overzicht