Sorry, No energy today!

Dit was de pakkende titel van de inleiding van Remco de Boer op de energie-avond van het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. Sinds 2015 wordt er wereldwijd ieder jaar minder geïnvesteerd in de energievoorziening. Met als gevolg een tekort in energie. De invasie van Rusland in de Oekraïne en alle gevolgen daarvan hebben het alleen maar erger gemaakt. Er is wereldwijd schaarste en Europa kan alleen nog maar tegen hoge prijzen energie inkopen, met als gevolg een voor burgers en bedrijven bijna onbetaalbare energierekening.

Eigenlijk zijn de oude schoenen al weggegooid, voordat de nieuwe schoenen er al waren. Er is veel te weinig in de energie-infrastructuur geïnvesteerd en de focus lag vooral op het afbouwen van de ‘oude’ energie-infrastructuur. Volgens De Boer zal het nog wel even duren voordat het evenwicht terug is op de energiemarkt. Hij maakt zich vooral grotere zorgen over de volgende winter. Naar verwachting zijn de extra LNG-installaties pas in 2025 klaar en dan zal er pas een nieuw evenwicht ontstaan. Het lijkt erop dat de wereld de komende 2 tot 3 jaar moet gaan wennen aan hoge energieprijzen.

Een ander probleem in het westen is dat we tegen bijna alles ‘nee’ zeggen. We zitten moreel ‘hoog in de boom’ en er is overal wel een reden voor om ‘tegen’ te zijn. Geen kernenergie, geen bio-massa, geen windmolens, geen zonneparken, etc. Bestuurlijk Nederland durft geen duidelijk besluiten te nemen en we zijn in een ‘compensatie maatschappij’ beland. De burger moet ten alle tijden ontzien en gecompenseerd worden. Er wordt met betrekking tot energie nog steeds niet duidelijk gekozen voor 1) leverzekerheid, 2) betaalbaarheid en 3) duurzaamheid.

De glastuinbouw, als energie-intensieve sector, krijgt het maatschappelijk moeilijk. Je moet ieder keer uitleggen waarom je die energie verbruikt. De Boer geeft aan dat het als sector belangrijk is om een plan te hebben hoe het duurzamer kan. Maar stel ook de vraag aan de overheid waar ze vinden dat de ‘BV Nederland’ in 2050 haar geld mee moet verdienen. Want overal ‘nee’ tegen zeggen, zal op termijn onze welvaatstaat ernstig in gevaar brengen.

Naar het overzicht