Subsidie voor innoveren in Greenport Gelderland kan nog tot eind 2024

Greenport Gelderland zet zich in voor de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw in provincie Gelderland. Dat doet zij door allerlei activiteiten te organiseren, maar ook door middel van de subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert. In de regio Arnhem-Nijmegen ondersteunt coördinator, Radboud Vorage, ondernemers met het opstellen van de subsidieaanvraag.

Een belangrijke voorwaarde van deze subsidieregeling is dat de projecten moeten bijdragen aan het programma ‘Duurzaam Verder’ (Versnellingsagenda Tuinbouw Gelderland 2030) van Greenport Gelderland. In Duurzaam Verder licht Greenport Gelderland haar ambitie voor 2030 toe en wat voor type projecten onder de thema’s ‘duurzaam’, ‘krachtig’ en ‘verbonden’ passen en daarmee bijdragen aan een verdere versterking van het Gelderse tuinbouwcluster.

In de afgelopen jaren zijn in de regio Arnhem-Nijmegen reeds een behoorlijk aantal innovatieve projecten goedgekeurd. Vooral innovatieve (samenwerkings)projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids-, test-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een helder projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Er mag bij de financiering geen sprake zijn van andere subsidies van Provincie Gelderland. Het project dient in 2024 geheel afgerond te kunnen worden. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over de subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van deskundig advies.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl of met de pactmanager Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl.

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op: https://greenportgelderland.nl/subsidie/

 

Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Subsidie voor innoveren in Greenport Gelderland kan nog tot eind 2024