Tuinbouw in Arnhem-Nijmegen blijft innoveren

Het bestuur van Greenport Gelderland heeft afgelopen week een tweetal innovatieve tuinbouw projecten goedgekeurd in het gebied Arnhem-Nijmegen. Het betreft een project dat zich richt op de afzet van lokaal geteelde producten en afzet aan gezondheidsinstellingen en een project waarin de mogelijkheden van LED-verlichting in de teelt van Bouvardia wordt onderzocht. Met een subsidie uit de regeling Greenport Gelderland Innoveert worden beide projecten verder op weg geholpen om hun plannen te realiseren.

Ruim 30 agrarische ondernemers rond Wijchen hebben hun krachten gebundeld in een organisatie met de naam ‘Van Lokaal Voor Lokaal’. Het is een nieuwe organisatievorm, waarbij een platform wordt gecreëerd voor iedere teler. Via dat platform kan de kweker zijn producten aan gezondheidsinstellingen aanbieden en zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid direct aan de klant laten zien. Vernieuwend aan het samenwerkingsverband is dat het zich specifiek richt op ziekenhuizen en zorginstellingen. Speerpunt van de agrariërs is het bevorderen van de gezondheid van patiënten/bewoners en zo een vlotter herstel te realiseren. Dat gaan ze doen door het leveren van een zeer vers en smaakvol product. Daarvan zullen ook personeel en bezoekers mee profiteren. Op termijn zal Van Lokaal Voor Lokaal moeten bijdragen aan het verminderen van de kosten in de gezondheidszorg. In 2018 wonnen de agrariërs met hun idee al de Award ‘Gezonde Korte Ketens’.

Een ander project betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om met LED verlichting de teelt van Bouvardia te verbeteren. Borgijink Bouvardia BV in Groessen gaat met een combinatie van LED en SON-T lampen onderzoeken in welke mate de Bouvardia plant zich laat sturen. De kweker wil met gebruik van minder elektrische energie kijken of hij het aantal bloemen, de kwaliteit en de houdbaarheid kan vergroten. Daarmee speelt de teler in op de maatschappelijke vraag om zuinig met energie om te gaan en de wensen van consumenten voor een Bouvardia van hoge kwaliteit. Delphy zal het experiment inhoudelijk begeleiden.

Ook in 2019 is het nog mogelijk voor (samenwerkende) ondernemers om een subsidieverzoek voor een innovatief project bij Greenport Gelderland te doen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl 

Naar het overzicht