Tuinders in gebied Next Garden willen biomassacentrale voor warmtenet

Ondernemers uit het glastuinbouwgebied Next Garden bij Huissen willen een biomassacentrale bouwen om de warmte te leveren voor het warmtenet waar zij op zijn aangesloten. Dat warmtenet verbruikt nu nog aardgas dat afkomstig is uit de aardgasvelden in Groningen. Jaarlijks stroomt er 25 miljoen kubieke meter gas door de leidingen van Groningen naar Next Garden, maar die kraan gaat met ingang van 2021 dicht.

De glastuinbouwtelers van Next Garden zien in de bouw van een biomassacentrale een alternatieve warmtebron voor hun warmtenet. Minister Erik Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) stelt ruim 53 miljoen subsidie beschikbaar voor de bouw van de biomassacentrale, die gestookt wordt met snoei- en afvalhout uit de gemeente zelf.

Uitbreiding warmtenet

De bouw van de biomassacentrale komt tot stand in samenwerking met Lingezegen Energie; het energiebedrijf van de gezamenlijke tuinders op Next Garden. In samenwerking met energiebedrijf Alliander en Lingezegen Energie hoopt de gemeente Lingewaard het warmtenet van Next Garden uit te breiden zodat ook twee wijken in Huissen kunnen worden aangesloten op het net. Lingewaard hoopt 3.300 huishoudens in de wijken te verleiden om zich op het warmtenet aan te sluiten.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de biomassacentrale, die direct naast de huidige gasgestookte energiecentrale staat, is in handen van HoSt Agriport. De leverancier van bio-energie installaties krijgt de subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die in twaalf jaar wordt uitgekeerd.

Omstreden

Wethouder Slob van de gemeente Lingewaard zegt zich ervan bewust te zijn dat biomassa omstreden is. “Daar is echter nu wel voor gekozen en de vergunning is al verleend”, aldus Slob. Wilko Hofstede van Lingezegen Energie voegt daaraan toe: “We moeten van het gas af. Na de beslissing van Wiebes moeten we snel handelen en we zien in deze biomassacentrale een tijdelijke oplossing.”

Alternatieven

Hofstede geeft aan dat het de bedoeling is om ook andere technieken te ontwikkelen en aan het warmtenet van Next Garden te koppelen. “Met ingang van 2021 krijgen we nog maar 1 miljoen kuub gas uit Groningen, dus we moeten aan de slag met alternatieven.” Lingezegen Energie denkt daarbij aan technieken als aardwarmte, waterstof, zonne-energie, rioolwarmte, windenergie en andere nieuw te ontwikkelen duurzame energiebronnen. De haalbaarheid van deze aanvullende energiebronnen wordt onderzocht.

Tuinderstrend

De tuinders van Next Garden zijn niet de enige kwekers die bezig zijn met duurzame verwarming door middel van een warmtenet dat gevoed wordt door een biomassacentrale.
Eerder deze maand werd al bekend dat een groep telers uit Asten en Someren een warmtenet mag aanleggen dat zijn warmte krijgt van een verbrandingscentrale die snoeihout zal verbranden.

Bron: de Gelderlander

Foto: Trias Westland

Naar het overzicht
  • Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Tuinders in gebied Next Garden willen biomassacentrale voor warmtenet