Volop kansen op bloei’

Met de woorden ‘volop kansen op bloei’ opende Arjan Kruisselbrink, directeur Bedrijven Rabobank Oost Betuwe, de nieuwjaarsreceptie van Greenport Arnhem-Nijmegen. Hij refereerde hiermee naar de visie van de Rabobank voor de sierteelt in Nederland. De economie ontwikkelt zich gunstig en dat biedt perspectief, maar de concurrentie in het buitenland zit ook niet stil.

Er bestaat een sterke relatie tussen koopkrachtstijging en groei van bestedingen in bloemen en planten. Op basis van de verwachte economische groei en de huidige consumptiewaarde verwacht de Rabobank dat de mondiale consumptiewaarde van bloemen en planten de komende 10 jaar wereldwijd bijna 50% zal groeien.

In Azië groeit de consumptiewaarde de komende tien jaar met zo’n 80%, tegenover een stijging van 20% in Europa en Noord-Amerika. De Rabobank verwacht dat bedrijven in Azië zelf de groei van consumentenbestedingen gaan invullen. De productie in Azië loopt echter niet continu parallel met de toenemende consumptie. Dit biedt op korte termijn kansen voor exporterende landen, zoals Nederland, Kenia en Colombia. Transport van eindproducten naar andere continenten is echter geen duurzaam bedrijfsmodel. Daarom verwachten we dat op lange termijn de Aziatische consumptiegroei binnen het eigen werelddeel zal worden ingevuld.

In het werkgebied van de Rabobank Oost Betuwe heeft de bank de afgelopen jaren haar kennis op het gebied van Agri & Food gebundeld. Daarmee kan de bank op een heel efficiënte manier haar klanten bedienen. Naast het persoonlijke contact verlopen veel diensten inmiddels via het digitale kanaal. Daarnaast wil de Rabo een rol spelen bij de kennisontwikkeling van de ondernemer. Ze biedt daarvoor onder andere masterclasses en trainingen aan. Ook financieringsfaciliteiten voor duurzame investeringen worden ontwikkeld. Tenslotte presenteerde Kruisselbrink een nieuwe App in combinatie met een poster over de economische waarde van de Food & Agri sector. Op die manier draagt de Rabobank concreet bij aan de ‘kansen op bloei’ voor tuinders in de regio Arnhem-Nijmegen.


Wilt u meer weten over de Rabobank visie voor de sierteelt, gebruik dan onderstaande link:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/sierteelt-kansen-voor-ondernemers/

 

Naar het overzicht