Wethouder Hubers brengt werkbezoek aan tuinbouw Lingewaard

Nick Hubers is na de gemeenteraadsverkiezing van dit voorjaar, wethouder geworden van de Gemeente Lingewaard. Hij heeft verschillende onderwerpen in zijn portefeuille, waaronder de tuinbouw. Hubers is sinds 2010 voor de VVD actief in de Lingewaardse politiek. Hij heeft de portefeuille ‘tuinbouw’ overgenomen van Johan Sluiter, die nu zijn deskundigheid inzet als wethouder van Volkshuisvesting, Economische Zaken en Mobiliteit.

Hubers bracht onlangs een bezoek aan Zandvoort Flowers om zich verder te verdiepen in de situatie in de tuinbouwsector. Rick Gerichhausen gaf een rondleiding over zijn bedrijf, waarbij stilgestaan werd bij drie teelten: Calla, Freesia en Amaryllis. Teelten met ieder een eigen verhaal, zowel op het gebied van kasklimaat, belichtingsbehoefte, arbeidsinzet, energieverbruik en afzet. Ook een aantal bestuursleden van Greenport Arnhem-Nijmegen was aanwezig en vulde Rick aan als het ging om actuele uitdagingen in de tuinbouwsector.

Hubers, die in Huissen opgegroeid is, heeft de afgelopen jaren een gedegen kennis opgebouwd van de ruimtelijke ontwikkeling in zijn gemeente. Daarnaast heeft hij veel affiniteit met ondernemerschap en economie. Die punten kwamen nadrukkelijk naar voren tijdens het werkbezoek, omdat de ontwikkeling van de tuinbouwbedrijven sterk samenhangt met het ruimtelijk beleid van de gemeente en ruimte voor ondernemerschap. Daarbij werd ook uitgebreid ingegaan op de energie-infrastructuur, die een steeds groter belang speelt in de glastuinbouw.

Tijdens het bezoek wilde Hubers ook veel weten over innovatie in de glastuinbouw. Een van de belangrijkste innovatieprogramma’s in de regio is ‘Greenport Gelderland Innoveert’. Via dat programma zijn veel innovaties gerealiseerd, waaronder een machine om amaryllisblad te hakselen en efficiënt op te ruimen. Deze innovatieve machine was bij Zandvoort Flowers te zien. Ook de komende jaren zijn er subsidiegelden beschikbaar voor innovaties in de tuinbouw (contactpersoon is Radboud Vorage). Door de gemeente wordt via NEXTgarden, Experience Centre en de energievisie aan innovatie in de tuinbouw gewerkt.

Naar het overzicht