Wie heeft de glazen bol voor energievraagstukken?

Dat energie een belangrijk onderwerp voor tuinbouwbedrijven is werd wel duidelijk op het webinar dat door Greenport Arnhem-Nijmegen en Glastuinbouw Nederland georganiseerd werd. Ruim 60 personen meldde zich aan, om samen met deskundigen van AgroEnergy en Glastuinbouw Nederland in gesprek te gaan over de dynamiek op de energiemarkt en hoe je hier als bedrijf het beste op in kunt spelen.

De voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Adri Bom-Lemstra, zette in een duidelijk verhaal neer dat er voor de tuinbouwsector geen andere optie is dan te blijven innoveren en verduurzamen. Als je als tuinbouwsector je plek wilt behouden, dan moet je midden in de samenleving blijven staan en je goed rekenschap geven wat de maatschappij en overheden van je verwachten. De voorzitter riep bedrijven op, om vooral open te blijven staan voor ideeën uit de samenleving en ook veel energie te stoppen in een goede communicatie met die samenleving. Er gebeurt zoveel moois in de glastuinbouwsector en dat moet uitgedragen worden, keer op keer, met overtuiging en passie.

Ook op het gebied van de energievoorziening speelt de tuinbouw een belangrijke rol. Chris Feijen van AgroEnergy benadrukte de flexibele rol die de tuinbouw speelt in het balanceren van energiestromen. Dat is een onmisbare rol, zeker gedurende de energietransitie waar Nederland de komende 30 jaar mee zal worstelen. Ook benadrukte hij het belang van data en kennis om in die transitie de juiste keuzes te blijven maken. Kennis van internationale energiemarkten en hoe die invloed op de bedrijfsvoering kan hebben is voor een ondernemer onmisbaar. Dat neemt niet weg, dat korte termijn ontwikkelingen in de gasprijs soms moeilijk te voorspellen zijn. Feijen benadrukte het belang dat ondernemers hun scenario’s klaar hebben liggen als een bepaalde situatie zich op de energiemarkt voordoet.

Tenslotte ging Alexander Formsma, beleidsspecialist energie & klimaat bij Glastuinbouw Nederland, uitgebreid in op de beleidsontwikkelingen waar de Nederlandse en Europese overheid mee bezig zijn. Centraal zijn daarin de energieconvenanten die de sector met de overheid wil sluiten. Convenanten die duidelijkheid moeten scheppen over de ambities, de randvoorwaarden en de regels die voor de komende jaren zullen gaan gelden. Volgens Formsma kunnen de doelen alleen gehaald worden met een stabiel overheidsbeleid waarin ondernemers weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen. Dat is een deel van de glazenbol die we nodig hebben om de toekomst in te kunnen kijken.

Via deze link kunt u het webinar terug kijken.

Naar het overzicht