Zeestraten zet in op biologische snijhortensiateelt

Het was een hectisch jaar voor Jos en Michel Zeestraten. Ruim een jaar geleden besloten ze om geleidelijk over te stappen van de teelt van freesia’s naar snijhortensia. Er werd een proef opgezet om het ras ’Dark Ruby’ te gaan kweken met inzet van biologische bestrijders. Net toen het proefveld in de kas ingericht was, zorgde stuifsneeuw voor grote problemen. Ophoping van die sneeuw zorgde voor schade aan het dak van de kas. Met man en macht moesten de hortensia’s snel verplaatst worden en zo werd grotendeels het plantmateriaal gered.

Door het snelle handelen van Zeestraten kon de hortensia proef, zij het met vertraging, uiteindelijk opgestart worden. Samen met gewasspecialisten van Mertens werd het gewas regelmatig bekeken en een plan gemaakt voor de inzet van biologische bestrijders. Dat plan werd gedurende het seizoen regelmatig bijgesteld om in te spelen op de ontwikkeling van populaties zoals spint en trips. Iedere keer werd na het uitzetten van de bestrijders een analyse gemaakt van de effectiviteit. Daarbij bleek dat de Montdo-Mite een aantal maal uitgezet diende te worden, om de populatie voldoende op niveau te houden. Deze mijt richt zich vooral op het bestrijden van de larven van verschillende tripssoorten, en eieren en larven van de wittekasvlieg en tabakswittekasvlieg.

Het uitzetten van de biologische bestrijders, het scouten en bespreken van de resultaten vroeg behoorlijk wat extra tijd en leverde dus ook extra kosten op. Voor die extra kosten kon Zeestraten gebruik maken van de subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert. Daar werd een deel van de begeleiding en kennisontwikkeling uit betaald. Vanwege het unieke karakter van dit project heeft Zeestraten veel aandacht gekregen in de landelijke vakpers. Voor geïnteresseerden in het eindrapport is dat via deze link te bekijken.

De subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert is voor tuinbouwondernemers die een innovatief idee verder willen uitwerken in de vorm van een project en daarbij ondersteuning van subsidie nodig hebben. Die subsidieregeling loopt tot eind 2023. Ondernemers met innovatieve ideeën kunnen hierover contact zoeken met Radboud Vorage: r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl .

 

Naar het overzicht