Terugblik webinar 'Energietranisite in de tuinbouw staat niet stil'

Op 23 november jl. vond de 2e online bijeenkomst plaats van Greenport Arnhem Nijmegen in de vorm van een webinar. Thema voor de sessie was 'Energietranisite in de tuinbouw staat niet stil'. Het was een mooi programma met interessante sprekers en de onderwerpen die de revue passeerden. De avond werd gepresenteerd door Radboud Vorage en te gast was de eerste spreker de heer Sjaak van der Tak, nu nog in dienst van Glastuinbouw Nederland maar vanaf 1 januari actief zal zijn als voorzitter van LTO Nederland. De heer Van der Tak stipte het belang van het Tuinbouwakkoord en de belangrijkheid van de energietransitie in de tuinbouw nogmaals aan. Hij gaf ook aan in de toekomst zijdelings betrokken te blijven bij de Tuinbouw in zijn nieuwe rol bij LTO Nederland.

Namens de gemeente Lingewaard was wethouder de heer Aart Slob aanwezig en hij nam ons mee met de plannen die de gemeente heeft in Lingewaard op het gebied van duurzaamheid. 

Namens TNO was als spreker de heer Frank van Bergen aanwezig. Hij gaf een technische uitleg over de recentelijke proefboringen.  TNO en IF Technology hebben die in opdracht van gemeente Lingewaard en met ondersteuning van provincie Gelderland uitgevoerd. Een proefboring van bijna 500 meter diep naar de mogelijkheden van warmteopslag. TNO begeleidde deze boring. NEXTgarden heeft het doel om het eerste energie neutrale tuinbouwgebied van Nederland te worden. De afgelopen jaren zijn hierin stevige stappen gezet. 

Als laatste spreker kwam de heer Berno Schouten van Lingezegen Energy BV aan het woord. Hij gaf een toelichting over de ontwikkeling van een energiewerk en de rol van tuinders in dit energienetwerk.

Er waren zo'n 50 geinteresseerden die hebben deelgenomen en er ontstond een goede interactie door de vragen die via de live chat binnenkwamen. Heeft u het webinar gemist? Terugkijken kan via deze onderstaande link

Presentaties 

Presentatie Sjaak van der Tak

Presentatie Berno Schouten

Presentatie Frank van Bergen

https://vimeo.com/472152047

https://vimeo.com/251828322

 

 

 

 

 

Naar het overzicht