Harry Beijer opent het tuinbouw jaar tijdens nieuwjaarsreceptie

Zoals gebruikelijk startte het nieuwe jaar voor de tuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd de Nieuwjaars speech verzorgd door Harry Beijer, tuinder uit Bergerden/NEXTgarden. Hij wenste alle aanwezigen een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Harry Beijer ging in zijn speech in op de verschillende groeiscenario’s die hij in de regio ziet. Naast schaalvergroting, ziet hij bedrijven die kiezen voor een franchise-achtige samenwerking en ook bedrijven die voor een specialistische niche kiezen. Voor alle bedrijven geldt dat de kosten van arbeid en energie belangrijke uitdagingen voor 2020 zullen geven. Op het vlak van energie is in Bergerden gekozen voor een hout gestookte biomassa installatie die zowel warmte als elektra zal leveren. De bouw hiervan is inmiddels begonnen.

Maar Harry gaf in zijn toekomstvisie meer mogelijkheden om te verduurzamen. Mogelijk kan de warmte van de biomassa centrale of WKK in de zomer in de ondergrond opgeslagen worden, zodat diezelfde warmte in de winter weer voor de tuinbouw beschikbaar is. Het winnen van CO2 uit de rookgassen van de houtcentrale ziet Harry ook als grote kans. Om die kansen goed te benutten blijft actieve betrokkenheid van de overheid/gemeente Lingewaard van cruciaal belang.

Op de nieuwjaarsreceptie was het jaarverslag van het Glastuinbouwpact van 2019 voor iedereen beschikbaar, zie link. Coördinator, Radboud Vorage, gaf een korte toelichting over de resultaten van afgelopen jaar. In Arnhem-Nijmegen worden met ondersteuning van Greenport Gelderland veel innovatieve activiteiten en projecten gerealiseerd. In de periode 2018-2019 zijn 9 projecten opgezet met een waarde van bijna 470.000 euro. Vanuit Greenport Gelderland werd 160.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Daarmee laat de tuinbouw weer haar innovatieve kant zien.

Ook ging Radboud Vorage in op de activiteiten die al gepland zijn voor begin 2020. In januari gaat de training Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven van start met deelnemers uit Arnhem-Nijmegen en Bommelerwaard. Ook zullen er trainingen zijn over slimme en veilige gewasbeschermingstechnieken en knaagdierbestrijding. Tijdens Kom in de Kas is er wederom een ‘werkplein’ dat bezoekers de kansen op een mooie baan in de tuinbouw laat zien. Ook zullen er activiteiten met het Ondernemers Werkplein georganiseerd worden om werkzoekenden een kans op een mooie baan te geven. Tenslotte vroeg één van de aanwezige tuinders aandacht voor het idee van een winter versie van Kom in de Kas. Kwekers kunnen dan in november hun winterproducten aan het publiek in gemeente Lingewaard laten zien. De voorbereidingen voor dit evenement zijn inmiddels gestart.

Naar het overzicht